İktisadi Kıymetlerin Faydalı Ömürleri Dikkate Alınmak Suretiyle Bakanlığımızca Belirlenen Amortisman Oranlarına İlişkin VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

03.01.2009

27.12.2008 tarih ve 27093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 389 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; faydalı ömür sürelerinde değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak, uygulama birliği sağlamak amacıyla gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*