2014/11 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

SİRKÜLER         : 2014/11

KONU               : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında

  Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’na göre;

A.Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler:

1. Aktif toplamı 75 milyon ve üstü (eskisi 150 milyon ve üstü)  Türk Lirası,

2. Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü (200 milyon ve üstü) Türk Lirası,

3. Çalışan sayısı 250 (eskisi 500 ve üstü) ve üstü.

B.Kararın I nolu ekindeki listede yer alan şirketler.(Bu şirketler herhangi bir kritere tabi olmaksızın bağımsız denetime tabi tutulacaktır.)

C.Kararın II nolu ekindeki listede yer alan şirketler. (Bu listedeki şirketler listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak bağımsız denetime tabi tutulacaktır.)

Bağımsız denetime tabiidir.

 

14.03.2014

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*