2012 Sirküler

Sirküler 2012-8 Aylık Prim ve Hizmet Belgesilerine Meslek Kodlarının ve Ünvanların Eklenmesi

SİRKÜLER       : 2012/08 KONU             : Aylık Prim ve Hizmet Belgesilerine Meslek Kodlarının ve Ünvanların Eklenmesi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan 01.11.2012 sayılı duyuruda; işverenlerin e-bildirge sisteminde yapılan değişiklikle birlikte, aylık prim ve hizmet belgelerine çalışanların meslek kodlarını ve meslek unvanlarını ekleyecekleri belirtilmektedir. Söz konusu duyuruda; uygulamanın Kasım/2012 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden itibaren işverenler ...

Devamını Oku »

Sirküler 2012-7 2012-3 Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları

SİRKÜLER         : 2012/07 KONU               : 2012-3 Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları   Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir. Aynı maddede borsada rayici olmadığı durumlarda değerlemede uygulanacak olan kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit ...

Devamını Oku »

Sirküler 2012-6 Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ve Maktu vergi Tutarları ile Tapu Harcında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER         : 2012/06 KONU               : Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ve Maktu vergi Tutarları ile Tapu Harcında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı 22.09.2012 tarih ve 28414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV’ye tabi bazı mallara uygulanan ÖTV oranları ve maktu vergi tutarları ile tapu işlemleri üzerinden alınan tapu harçları yeniden belirlenmiştir. Söz ...

Devamını Oku »

Sirküler 2012-5 Limited Şirket Pay Devirlerinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması

SİRKÜLER         : 2012/05 KONU               : Limited Şirket Pay Devirlerinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması Bilindiği üzere limited şirket kuruluşlarında düzenlenen ana mukaveleler damga vergisinden, noterlik işlemleri de harçtan istisna edildiğinden ve Limited şirket pay devir sözleşmeleri ana mukaveleyi tadil eden belge vasfında kabul edildiğinden; a)    Düzenlenen pay devir mukavelelerine de damga vergisi istisnası uygulanmakta, b)    Pay devrinin, Ortak ...

Devamını Oku »

Sirküler 2012-4 18 Mayıs 2012 Tarih Ve 28296 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 2012/3172 Bakanlar Kurulu Kararı İle Akaryakıt ÖTV Oranlarında İndirime Gidildi.

SİRKÜLER         : 2012/04 KONU               : 18 Mayıs 2012 Tarih Ve 28296 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 2012/3172 Bakanlar Kurulu    Kararı İle Akaryakıt ÖTV Oranlarında İndirime Gidildi. 18 Mayıs 2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2012/3172 Bakanlar Kurulu Kararı ile akaryakıt ürünlerinde vergi indirimine gidildi. Bakanlar Kurulu, Özel Tüketim Vergisi’nde yeni düzenleme yaparak kurşunsuz benzin ve motorinin ...

Devamını Oku »

Sirküler 2012-3 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar

1. VERGİ  LEVHALARI SİSTEMDEN YAZDIRILACAKTIR : Bilindiği üzere, 27 Mayıs 2011 tarih ve 27948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılmış olup, vergi levhası alma ve bulundurma mecburiyeti devam etmektedir. Buna göre : Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem ...

Devamını Oku »

Sirküler 2012-2 Son Yapılan Düzenlemelerde Kdv Tevkifat Uygulaması Ve Özellikli Durumlar

SİRKÜLER         :  2012/2 KONU               :  Son Yapılan Düzenlemelerde Kdv Tevkifat Uygulaması Ve Özellikli Durumlar   (117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, 14/04/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu tebliğ, yayımı izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girecektir.)1. KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından ...

Devamını Oku »

Sirküler 2012-1 Sigorta Primine Kısmen Tabi Tutulacak Kazançlar İçin 2012 Yılında Geçerli İstisna Tutarları

SİRKÜLER         :  2012/1 KONU               : Sigorta Primine Kısmen Tabi Tutulacak Kazançlar  İçin 2012 Yılında Geçerli İstisna Tutarları SİGORTA PRİMİNE KISMEN TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR  İÇİN 2012 YILINDA GEÇERLİ İSTİSNA TUTARLARI  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağılık Sigortaları Kanununun 80 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde, miktarı Sosyal Güvenlik Kurumu’nca belirlenen yemek parası, çocuk ve aile olup, zamları ...

Devamını Oku »