2013 Sirküler

2013/14 01 Ocak 2014 Tarihinden itibaren TTK’ya göre Tacirler Tarafından Düzenlenen Ticari Belgelerde Zorunlu Olarak Bulunması Gereken Unsurlar Hk.

SİRKÜLER          :2013/14 KONU                   : 01 Ocak 2014 Tarihinden itibaren TTK’ya göre Tacirler Tarafından Düzenlenen Ticari Belgelerde Zorunlu Olarak Bulunması Gereken Unsurlar Hk.   Türk Ticaret Kanunu’nun 39. ve 1524. Maddelerinde tacirin düzenleyeceği belgelerde ticaret ünvanı, ticaret sicil numarası ve internet adresinin bulunması gerektiğine ilişkin düzenlemelere, 51/2. Maddesinde ...

Devamını Oku »

2013/13 2014 yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Zamanları Hakkında Açıklama

  SİRKÜLER         : 2013/13 KONU               : 2014 yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Zamanları Hakkında Açıklama 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirmiş olduğu  yeniliklerden birisi de ticari defterler konusu ile ilgili hükümleridir. Yıl sonuna (Hesap  dönemi) yaklaştığımız bugünlerde 2014 yılı için ticari defterlerden hangilerinin, ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceği ve kullanılacağına ilişkin düzenlemeleri, 6102 sayılı ...

Devamını Oku »

2013/12 E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

SİRKÜLER         : 2013/12 KONU               : E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler E-FATURA NEDİR? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik bir belgedir. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Elektronik Faturalar e-fatura portalı aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile satıcı ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013/11 Elektronik Defter Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır.

SİRKÜLER         : 2013/11 KONU               : Elektronik Defter Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır.   “1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ” yayımlanmak üzere Başbakanlık’a gönderilmiştir. Henüz resmi gazetede yayımlanmayan söz konusu tebliğ’de yapılan değişiklikler ile; elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmayan tüzel kişi mükelleflerin de e-defter uygulamasından faydalanmalarına imkan tanınmış ve elektronik defterlerin ilgili ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013/10 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz POS Kullanımı Hakkında Sirküler Yayımlanmıştır.

SİRKÜLER :     2013/10 KONU:               Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz POS Kullanımı Hakkında Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz POS Kullanımı Sirküleri(Tıklayınız) Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığınca yayımlanan 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel ile ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlara ve yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflere  1/10/2013 ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013/9 E-Fatura Uygulamasına Tabi Olan Mükelleflerin 1 Eylül 2013 Tarihine Kadar Gelir İdaresine Yazılı veya Elektronik Ortamda Başvuru Yapması Gerekmektedir.

SİRKÜLER         :  2013/9 KONU               :  E-Fatura Uygulamasına Tabi Olan Mükelleflerin 1 Eylül 2013 Tarihine Kadar Gelir                                  İdaresine Yazılı veya Elektronik Ortamda Başvuru Yapması Gerekmektedir. Bilindiği üzere, 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013/8 6495 Sayılı Yasa İle Taşınmazların Finansal Kiralama Kapsamında Satılıp Geri Kiralanması KDV ve Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmiştir.

SİRKÜLER         :  2013/8 KONU               :  6495 Sayılı Yasa İle Taşınmazların Finansal Kiralama Kapsamında Satılıp Geri Kiralanmas                                    KDV ve Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmiştir.   2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı resmi gazedete yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013/7 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar

SİRKÜLER         : 2013/7 KONU               : Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar   1. VERGİ  LEVHALARI SİSTEMDEN YAZDIRILACAKTIR : Bilindiği üzere, 27 Mayıs 2011 tarih ve 27948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılmış olup, vergi levhası alma ve bulundurma mecburiyeti devam etmektedir. Buna göre ...

Devamını Oku »

2013/6 Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı

SİRKÜLER         :  2013/6 KONU               :  Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı Bilindiği üzere mevcut düzenlemeye göre yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterin 31.03.2013 tarihine kadar kapanış onaylarının yaptırılması gerekmektedir. Yevmiye defterinin kapanış onayının Haziran sonuna kadar yapılmasına ilişkin kanun teklifi Meclise sevk edilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013/5 KDV Tevkifatına Tabi Olan Mallarda ve Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

SİRKÜLER         :  2013/5 KONU               :  KDV Tevkifatına Tabi Olan Mallarda ve Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.   26.2.2013 tarihli ve 28571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan tevkifata konu mallar ve tevkifat oranlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. 1 Mart 2013 tarihinden itibaren geçerli ...

Devamını Oku »