2013 Sirküler

Sirküler 2013-4 Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranları Sabitlenmiştir

SİRKÜLER         :  2013/4 KONU               :  Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranları Sabitlenmiştir   Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanun’un 81 inci maddesine göre kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1 ila %6,5 arasında değişiklik göstermekteydi. 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 9 ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013-3 2013 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları

SİRKÜLER         :  2013/3 KONU               :  2013 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları   1 Ocak 2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013-2 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında Arttırılarak 2013 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER         :  2013/2 KONU               : Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında   Arttırılarak 2013 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.  31.12.2012 tarih ve mükerrer 28514 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013-1 VUK’ nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında Arttırılarak 2013 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi

SİRKÜLER         :  2013/01 KONU                   : VUK’ nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında   Arttırılarak 2013 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi 31 Aralık 2012 Tarihli ve mükerrer 28514 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 422 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu’nun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna ...

Devamını Oku »