2014 Sirküler

2014/5 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV’nin Alt Sınırı 2014 Yılı için 17.700 TL Olarak Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER:     2014/5 KONU:      İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV’nin Alt Sınırı 2014 Yılı için 17.700 TL   Olarak Yeniden Belirlendi. Bilindiği üzere KDV Kanunu’nun 29 uncu maddesi gereği indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin, Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen sınırı aşan kısmının yıl içinde mahsuben, yıl içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının ...

Devamını Oku »

2014/4 Cep Telefonu Sim Kartlarında Maktu Özel İletişim Vergisi 40 TL Olarak Belirlendi.

SİRKÜLER:     2014/4 KONU:     Cep Telefonu Sim Kartlarında Maktu Özel İletişim Vergisi 40 TL Olarak Belirlendi. Bilindiği üzere 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 20,00 TL  ayrıca özel iletişim vergisi alınacağı ve bu tutarın her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve de hesaplanan tutarın ...

Devamını Oku »

2014/3 2014 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları

SİRKÜLER:     2014/3 KONU:     2014 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 57 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin ...

Devamını Oku »

2014/2 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında Arttırılarak 2014 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER:     2014/2 KONU:     Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında    Arttırılarak 2014 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. 30.12.2013 tarih ve mükerrer 28867 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü ...

Devamını Oku »

2014/1 Sirküler

SİRKÜLER :     2014/1 KONU:           VUK’nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında    Arttırılarak 2014 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen ...

Devamını Oku »