2015 Sirküler

SİRKÜLER-01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli, yeni asgari ücret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 30/12/2015 Karar No : 2015/1 SİRKÜLERİ   Sirküler                      : 2015/10 Sirküler Tarihi          : 31.12.2015 Konu                          : 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli, yeni asgari ücret 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Vergi Usul Kanununda yer alan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 460) VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler                      : 2015/09 Sirküler Tarihi          : 31.12.2015 Konu                          : Vergi Usul Kanununda yer alan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Gelir Vergisi Kanununda Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 290) VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler                      : 2015/08 Sirküler Tarihi          : 31.12.2015 Konu                           :Gelir Vergisi Kanunun’da Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar 1. Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2015 yılında uygulanan had ve tutarların 10/11/2015 tarihli ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinme tarihleri uzatılmıştır.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ(SIRA NO: 467) VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler                      : 2015/07 Sirküler Tarihi          : 29.12.2015 Konu                           :Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinme tarihleri uzatılmıştır. 27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Tarihler Yeniden Belirlenmiştir.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 466)  VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler                      : 2015/06 Sirküler Tarihi          : 28.12.2015 Konu                           :Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine       ilişkin tarihler yeniden belirlenmiştir.   Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Tahsilat Ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu, 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir.

24 Aralık 2015 PERŞEMBE    Resmî Gazete   Sayı: 29572 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ  (SIRA NO: 459)   VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler                     : 2015/05 Sirküler Tarihi          : 25.12.2015 Konu                          : Tahsilat Ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu, 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir. 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-2016 Yılında Tutulması Gereken Defterler Ve Tasdik Zamanları

SİRKÜLER : 2015/4 KONU : 2016 YILINDA TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI A-GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN; 1)-Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler  (Gerçek Kişiler); a)-Yevmiye Defteri b)-Defteri Kebir c)-Envanter Defteri 2)-Kollektif ve Komandit Şirketler; a)-Yevmiye Defteri b)-Defteri Kebir c)-Envanter Defteri d)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2) 3)-İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter; a)-İşletme Defteri 4)-Serbest Meslek ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetinin 01.01.2016 Tarihinde Başlayacağı Hakkında

SAYI   :2015/3 KONU: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNİN  01.01.2016 TARİHİNDE BAŞLAYACAĞI HAKKINDA. 426 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar açıklanmıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinde “Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu ...

Devamını Oku »

27.08.2015 Tarih Ve 29458 Sayı İle Resmi Gazetede Yayımlanan 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanununa Göre Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Elektronik Tebligat Kullanma Zorunluluğu Getirilmiştir.

SİRKÜLER : 2015/02 KONU           : 27.08.2015 Tarih Ve 29458 Sayı İle Resmi Gazetede Yayımlanan 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanununa Göre Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Elektronik Tebligat Kullanma Zorunluluğu Getirilmiştir. Tebliğe göre; aşağıda sayılan kişi ve kurumlara tebligatlar, uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonra, elektronik ortamda yapılacaktır. Kurumlar vergisi mükellefleri, Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir ...

Devamını Oku »

2015/01 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

SİRKÜLER :  2015 /01 KONU    : 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler ve uygulamalar özetle aşağıda belirtilmiştir. I- VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 1.Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi: V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı ...

Devamını Oku »