2016 Sirküler

SİRKÜLER-27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazetede 476 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 296 Sıra Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 78 ve 79 Sıra Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 70 Sıra Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 61 Sırı Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 49 Sıra Nolu Belediye Gelileri Kanunu Genel Tebliği, 48 Sıra Nolu Verset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 47 Sıra Nolu Motorlu Taşıtlar Kanunu Genel Tebliği ile 15 Sıra Nolu Özel İletişim Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 28/12/2016 Sirküleri No : 2016/26 KONU: 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazetede 476 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 296 Sıra Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 78 ve 79 Sıra Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 70 Sıra Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 61 Sırı Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 49 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-295 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 23.12.2016 tarih ve 29927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ  Sirküler Tarihi : 28/12/2016  Sirküleri No: 2016/25 KONU: 295 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 23.12.2016 tarih ve 29927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Tebliğde, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik yapan 475 Sıra Nolu Tebliğ 15.12.2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 15/12/2016  Sirküleri No: 2016/24 KONU: 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik yapan 475 Sıra Nolu Tebliğ 15.12.2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “e-Fatura ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-2017 Yılında Tutulması Gereken Defterlerin Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında Açıklama

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ: 07.12.2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016/24 KONU : 2017 YILINDA TUTULMASI GEREKEN DEFTERLERİN TASDİK ZAMANLARI VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA. Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞE ve TTK da 6455 Sayılı Kanun ile yapılan değişlik ile Kapanış Onayı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 454 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2015 Yılı Cirosu 10 Milyon TL ve Üzeri Olan Mükellefler 2017 Yılında E-Defter ve E-Fatura Kapsamındadır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ: 06.12.2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016/23 KONU: 20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 454 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2015 Yılı Cirosu 10 Milyon TL ve Üzeri Olan Mükellefler 2017 Yılında E-Defter ve E-Fatura Kapsamındadır. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 ile mükerrer 242’nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-6740 No’lu Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla “Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi” zorunluluğu getirilmiştir.

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ: 06.12.2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016/22 KONU : 6740 No’lu Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla “Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi” zorunluluğu getirilmiştir. Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması 25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6740 No.lu Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazetede Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ: 06.12.2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016/21 KONU : 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazetede Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-24 Kasım 2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazetede 6761 Sayılı Kanun Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 28/11/2016 Sirküleri No: 2016/20 KONU: 24 Kasım 2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazetede 6761 Sayılı Kanun Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. Kanun No: 6761 Kabul Tarihi: 16 Kasım 2016 MADDE 4- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “(Sanayici ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER- 25 Kasım 2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazetede BKK 2016/9542 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 28/11/2016 Sirküleri No: 2016/19 KONU: 25 Kasım 2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazetede BKK 2016/9542 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar yayımlandı. Karar Sayısı : 2016/9542 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/11/2016 tarihli ve 124469 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2016 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-07/09/2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6745 Sayılı Torba Kanunda Şehit Yakınlarına Çeşitli Taşıtların İlk İktisabı ÖTV’den İstisna Edilmiş ve Bazı Eğitim ve Öğretim İşlerine Kazanç İstisnası Getirilmiştir.

SİRKÜLER-07/09/2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6745 Sayılı Torba Kanunda Şehit Yakınlarına Çeşitli Taşıtların İlk İktisabı ÖTV’den İstisna Edilmiş ve Bazı Eğitim ve Öğretim İşlerine Kazanç İstisnası Getirilmiştir. VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi: 14/11/2016 Sirküleri No: 2016/18 KONU: 07/09/2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6745 Sayılı Torba Kanun’da Çeşitli Taşıtların İlk İktisabı ÖTV’den İstisna Edilmiş ve Bazı ...

Devamını Oku »