2016 Sirküler

SİRKÜLER-6728 Sayılı Torba Kanun 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

SİRKÜLER-6728 Sayılı Torba Kanun 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : /2016 Sirküleri No: 2016/17 KONU: 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6728 Sayılı Torba Kanun’da Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin Düzenlemeler Söz konusu Kanun’un 59’uncu maddesi ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. ** İlişkili ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Konut Teslimlerinde KDV Oranlarında Yeni Düzenleme Yapıldı

KDV SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 19/09/2016 Sirküleri No: 2016/16 Konu: Konut Teslimlerinde KDV Oranlarında Yeni Düzenleme Yapıldı Konut teslimlerinde de 2013 yılının başından geçerli olmak üzere değişik KDV oranları uygulanmakta idi. Buna göre; 1-Net alanı 150 m2’nin üstünde olan konutlarda %18, 2-Net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Binalarda Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik İşlemler Doğrudan Gider Yazılabilecek.

VERGİ  SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi    : 11.08.2016 Sirküler Sayısı      : 2016/15 Konu              : Binalarda Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik İşlemler Doğrudan Gider Yazılabilecek.   9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik işlemlere çeşitli vergi istisnası ve muafiyetleri ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-6728 Sayılı Torba Kanun 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 11/08/2016 Sirküleri No: 2016/14 KONU: 6728 Sayılı Torba Kanun 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.   1- VERGİ USUL KANUNU DÜZENLEMELERİ **Ortak beyannamede SGK tahakkuk fişinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilmesi (Yürürlük tarihi, 09/08/ 2016 ) Bu Kanunun 18’inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun Vergi beyannamesinin postayla veya elektronik ortamda gönderilmesi başlıklı 28’inci maddesinde, muhtasar beyanname ile Sosyal ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-SGK yayımlamış olduğu 2016/13 sayılı Genelge ile borcu yoktur yazısı alabilmek için yapılacak işlemler.

Sigorta Primlerini KDV İade Alacağından Mahsup Yöntemi İle Ödeyen İşverenlerin Borcu Yoktur Yazısı Alabilmelerine Dair SGK Genelgesi Yayımlandı. Sirküler            : 2016/13 Sirküler Tarihi : 20.07.2016 Konu              : SGK yayımlamış olduğu 2016/13 sayılı Genelge ile borcu yoktur yazısı alabilmek için yapılacak işlemler. Cari ay prim borçlarını KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenler, cari aya ilişkin sigorta primleri için yasal ödeme ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Katma Değer Vergisi borçları 6 ayı geçmeyecek şekilde, azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilebilecektir.

KDV Borçlarının Taksitlendirilmesi Sirküler            :2016/12 Sirküler Tarihi :20.07.2016 Konu                : Katma Değer Vergisi borçları  6 ayı geçmeyecek şekilde, azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilebilecektir. 20/06/2016 tarihinde yayınlanan 2016/2 sayılı tahsilat iç genelgesi aynen aşağıya alınmıştır. TAHSİLAT İÇ GENELGESİ  SERİ NO: 2016/2 Sayı : 65472180-010.06.01[6402-112] E.66270 20/06/2016 Konu : Katma Değer Vergisinin Tecili İlgi : 10/03/2014 tarihli ve 2014/1 Seri No.lu ...

Devamını Oku »

KGK, Bağımsız Denetime Tabi Olduğu Halde Denetim Yaptırmayan ve Dönemi İçinde Denetçi Seçimi Yapmayan Şirketleri Uyardı.

Sirküler                      : 2016 / 11 Sirküler Tarihi          : 16.05.2016 Konu                          : Kgk, Bağımsız Denetime Tabi Olduğu Halde Denetim Yaptırmayan ve Dönemi İçinde Denetçi Seçimi Yapmayan Şirketleri Uyardı. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bağımsız denetime tabi olan firmalardan bilgi isteyerek bağımsız denetime tabi olduğu halde denetim yaptırmayan şirketleri tespit etmeye başladı. KGK’nın bilgi isteme ile ilgili yazısında yapılan açıklamalar ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2015/1 sayılı Tebliği ile bazı iş kolları çalışanlarının mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

SİRKÜLER Sirküler                      : 2016 / 10 Sirküler Tarihi          : 18.04.2016 Konu                     : Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı’nın 2015/1 sayılı Tebliği ile bazı iş kolları çalışanlarının mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan 2015/1 sayılı tebliğ ile bazı işkollarında mesleki yeterlilik belgesi alınması zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğ 25.05.2015 tarih 29336 sayılı Resmi Gazetede yayınlamıştır. ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Sirküler Sayısı : 2016 / 09 Sirküler Tarihi : 11.04.2016 Konu : 10 / 04 / 2016 tarihli ve 29680 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mali Tatil Uygulaması Hakkında 1 Nolu Tebliğ’de yapılan değişikliklere 2 Nolu Genel Tebliğde yer verilmiştir. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4)

VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler Sayısı     : 2016 / 08 Sirküler Tarihi      : 08.04.2016 Konu                : 08 / 04 / 2016 tarihli ve 29678 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Açıklamlara  4 Seri Nolu Genel Tebliğde Yer Verilmiştir.   Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:   BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ ...

Devamını Oku »