2016 Sirküler

SİRKÜLER-3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler Sayısı : 2016 / 07 Sirküler Tarihi : 07.04.2016 Konu : 12 /03 /2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinin (Seri No 1) “3.6. Yazılım Faaliyetleri” bölümünde yapılan değişiklikle, yazılım programlarının CD olarak yurt dışındaki müşterilere gönderilmesinde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla yazılım programlarının elektronik transfer yöntemiyle de yurt dışına ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir.

BAĞIMSIZ DENETİM SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/01 SİRKÜLER TARİHİ: 26.05.2018 Konu: Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 26 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30432 Karar Sayısı: 2018/11597 Konu: Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/3/2018 tarihli ve 431 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler Sayısı    : 2016 / 05 Sirküler Tarihi     : 04.03.2016 Konu                 : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) 03/04/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’ne “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir. “10.6. ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Hazır Beyan Sistemi 470 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile yürürlüğe girmiştir

Sirküler Sayısı        : 2016 / 04 Sirküler Tarihi        : 25.02.2016 Konu                   : Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemi 470 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-2016 Yılı Prime Esas Kazançlar İle 2016 Yılında Yasa Gereği Uygulanacak Asgari Ücret Desteği

Sirküler               : 2016/03 Sirküler Tarih  : 18.02.2016 Konu                     : 2016 Yılı Prime Esas Kazançlar İle 2016 Yılında Yasa Gereği Uygulanacak Asgari Ücret Desteği 01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında uygulanacak asgari ücret günlük 54,90-TL aylık 1.647,00-TL olarak tespit edilmiştir. Sigorta primine esas tavan ücreti ise günlük 356,85-TL, ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER – Vergi Mükelleflerinin 2016 Yılında Dikkat Etmesi Gereken Önemli Konular

VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler Sayısı          : 2016/02 Sirküler Tarihi          : 18.01.2016 Konu                          : Vergi mükelleflerinin 2016 yılında dikkat etmesi gereken önemli konular – 2015 yılında 880 lira olan fatura kesme sınırı 2016 için 900 liradır. – E tebliğ için vergi dairenize 1 Nisan 2016 Tarihine Kadar başvurmanız gerekmektedir. – Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Mecburiyetinin 01.01.2017 tarihine kadar kademeli olarak devam ettiğini unutmamalısınız. – 7.000 lira ve üzerindeki teslim ve hizmetleriniz için ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER – Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgeleri ile istihdamda sigorta teşviki uygulamasında süreler uzatıldı.

SİGORTA TEŞVİK UYGULAMASI HAKKINDA (SGK 2011/45 ve 2016/01 sayılı Genelgeler) SGK SİRKÜLERİ Sirküler                      : 2016/01 Sirküler Tarihi          : 15.01.2016 Konu             : Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgeleri ile istihdamda sigorta teşviki uygulamasında süreler uzatıldı. Bilindiği üzere 6111 sayılı bazı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun ile ...

Devamını Oku »