2017 Sirküler

SİRKÜLER 50- 29 Aralık 2017 Tarihli ve Mükerrer 30285 Sayılı Resmî Gazete’de, Maliye Bakanlığı tarafından 7 adet genel tebliğ yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/50 SİRKÜLER TARİHİ: 29.12.2017 KONU: 29.12.2017 tarih ve Mükerrer 30285 sayılı Resmi Gazete’de, Maliye Bakanlığı tarafından muhtelif tebliğler yayımlanmıştır. Bu genel tebliğlerde, kanunlarda yer alan tutarların yeniden değerleme oranında artırılması ile 2018 yılında uygulanacak hadler yer almaktadır.   Detay için bknz: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171229.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171229.htm   Bunlar;   –– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49) –– Veraset ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 49- Özel Tüketim Vergisi II ve IV Liste Uygulama Genel Tebliğlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/49 SİRKÜLER TARİHİ: 27.12.2017 KONU: 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de, Özel Tüketim Vergisi II ve IV Liste Uygulama Genel Tebliğlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğler yayımlandı.   Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) MADDE 1 – 20/8/2015 tarihli ve 29451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 48- 72 Seri Numaralı Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/48 SİRKÜLER TARİHİ: 26.12.2017 KONU: 26.12.2017 tarih ve 30282 sayılı Resmi Gazete’de, 7061 sayılı Kanun ile Emlak Vergisi Kanununa eklenen Geçici 23. Maddenin uygulamasına yönelik Genel Tebliğ yayımlandı.   Detay için bknz: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171226.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171226.htm     Saygılarımızla..

Devamını Oku »

SİRKÜLER 47- Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları İçeren 301 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/47 SİRKÜLER TARİHİ: 23.12.2017 KONU: 23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları içeren 301 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.   GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 46- 7061 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisinde yapılan değişiklerin uygulamasına yönelik Genel Tebliğ yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/46 SİRKÜLER TARİHİ: 23.12.2017 KONU: 23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de, 7061 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisinde yapılan değişiklerin uygulamasına yönelik Genel Tebliğ yayımlandı.   KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 14)   Bu Tebliğde, 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 45- 23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de, SERİ: A SIRA NO: 9 Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/45 SİRKÜLER TARİHİ: 23.12.2017 KONU: 23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de, SERİ: A SIRA NO: 9 Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı. Detay için bknz: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 9) MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 44- Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla ilgili olarak 488 ve 489 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/44 SİRKÜLER TARİHİ: 21.12.2017 KONU: 21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla ilgili olarak (yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirilen ve 2018 yılında uygulamaya dahil olacak bazı mükellefler, mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabileceğine ilişkin) 488 ve ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 43- Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesine İlişkin Uygulamaya 01.07.2018 tarihinde başlanacaktır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/43 SİRKÜLER TARİHİ: 21.12.2017 KONU: 21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde haricinde bulunan mükellefler/işverenler için Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesine İlişkin Uygulamaya 01.07.2018 tarihinde başlanacaktır.     Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 42- 485, 486 ve 487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/42 SİRKÜLER TARİHİ: 17.12.2017 KONU: 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de 485, 486 ve 487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmıştır.     485 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’inde, 7061 sayılı kanunla değişen “bilinen adresler”e ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir. Detay için bknz: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171218.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171218.htm   486 sıra numaralı Vergi Usul ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 41- %15’e Düşürülen Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/41 SİRKÜLER TARİHİ: 14.12.2017 KONU: 14.12.2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde % 15’e düşürülen götürü gider uygulamasına yönelik hususlar açıklanmıştır.   GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 300)   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı ...

Devamını Oku »