2017 Sirküler

SİRKÜLER 40- Son Torba Kanun’da(7061) bilinmesi gereken düzenlemeler!

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/40 SİRKÜLER TARİHİ: 08.12.2017 KONU: Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 sayılı kanun 05.12.2017 tarihinde yayınlanmış olup, (bknz: Sirküler 36) önemli gördüğümüz ve bilinmesi gerektiği düşündüğümüz maddeler aşağıya alınmıştır.   MADDE 7: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yapılan değişikli ile, ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 39- Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarına ilişkin usul ve esasları içeren Genel Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/39 SİRKÜLER TARİHİ: 07.12.2017 KONU: Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarına ilişkin usul ve esasları içeren Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3), 07.12.2017 tarih ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.   TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 38- 299 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 06.12.2017 tarih ve 30262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/38 SİRKÜLER TARİHİ: 06.12.2017 KONU: 7061 sayılı torba yasa ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı net ücretlerinin 1.404,06 TL’nin altına düşmemesini sağlayan düzenlemenin nasıl uygulanacağını içeren 299 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 06.12.2017 tarih ve 30262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.   GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 299) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Yasal ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 37- 15 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/37 SİRKÜLER TARİHİ: 05.12.2017 KONU: 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de, “15 Seri No Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. “MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.2.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. “Ancak, Türkiye içinde ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 36- 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/36 SİRKÜLER TARİHİ: 05.12.2017 KONU: 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.   http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm uzantısından ulaşılabilecek torba kanunda; -Motorlu Taşıt Vergileri bin 300 ve altı araçlar için yüzde 15, diğer araçlarda ise değerleri üzerinden yüzde 10 arttırılacağına, -Kurumlar Vergisi 2018, 2019 ve ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 35- 2017 yılı yeniden değerleme oranı açıklandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/35 SİRKÜLER TARİHİ: 11.11.2017 KONU: 11.11.2017 tarih ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 484 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “2017 yılı yeniden değerleme oranı” açıklanmıştır.   VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 484) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 34- 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Düzenlemeler Yapılmıştır.

      VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/34 SİRKÜLER TARİHİ: 30.09.2017 KONU: 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 483 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” kullanımı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.   VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483) Giriş MADDE 1 – (1) 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 33- Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde (2/10) Olan KDV Tevkifat Oranı (3/10) Olarak Değiştirilmiştir.

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/33 SİRKÜLER TARİHİ: 27.09.2017 KONU: 27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde (2/10) Olan KDV Tevkifat Oranı (3/10) Olarak Değiştirilmiştir.   Maliye Bakanlığı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 32- Altına dayalı devlet tahvili iç borçlanma senetleri ile altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar vergilendirilmeyecek.

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/32 SİRKÜLER TARİHİ: 27.09.2017 KONU: 27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen altına dayalı devlet tahvili iç borçlanma senetleri ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlara vergi muafiyeti tanındı.   22/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10840 SAYILI KARARNAMENİN ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 31- 4 Seri Numaralı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/31 SİRKÜLER TARİHİ: 26.09.2017 KONU: 26.09.2017 tarih ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de “(Seri No:4) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği” yayımlandı.   ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:4)   Amaç Bu Tebliğde, ülkemizin akdetmiş olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (yerine göre “ÇVÖ Anlaşması” veya “anlaşma”) kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel ...

Devamını Oku »