2017 Sirküler

SİRKÜLER 30- Hurdaya Çıkarılan 20 Yaş ve Üstü Araçlara İlişkin Bazı Vergi ve Cezalar Silinecek.

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/30 SİRKÜLER TARİHİ: 27.07.2017 KONU: 27.07.2017 tarih ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde “20 yaş ve üstü araçların kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkartılması suretiyle hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/29- 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/29 SİRKÜLER TARİHİ: 25.07.2017 KONU: 25.07.2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu açıklamaların yer aldığı tebliğ aşağıda yer almaktadır.   VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ  (SIRA NO: 482) Giriş ve Amaç Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/28- KDV İade Alacakları, Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre Yeniden ÖTV Borçlarına Mahsup Edilebilecek

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/28 SİRKÜLER TARİHİ: 22.06.2017   KONU: 22.06.2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO: 13)  ile KDV İade Alacakları, Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre Yeniden ÖTV Borçlarına Mahsup Edilebilecektir.   4 Ekim 2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/27- Araç ve Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tutarına Bakılmaksızın Tahsilat ve Ödemelere Tevsik Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/27 SİRKÜLER TARİHİ: 09.06.2017 KONU: 09.06.2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmî Gazete’de, çeşitli tahsilat ve ödemelerin banka vb. kuruluşlar aracılığıyla yapılmasına ilişkin hükümlerde değişiklik yapan Genel Tebliğler Yayımlandı.   Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) ile, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/26- Bazı Alacakların Yapılandırılmasını İçeren 7020 Sayılı Kanunun Uygulamasına Yönelik Genel Tebliğler Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/26 SİRKÜLER TARİHİ: 03.06.2017 KONU: 03.06.2017 tarihli ve 30085 sayılı Resmî Gazete’de “7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Uygulamasına Yönelik Genel Tebliğler Yayımlanmıştır.   27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı kanunun uygulama usul ve esaslarının açıklandığı; 1) 7020 Sayılı Kanun ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/25- 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/25 SİRKÜLER TARİHİ: 27.05.2017 KONU: 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmî Gazete’de, Kesinleşmiş olup son vade tarihi 31 Mart 2017 olan ve 27 Mayıs 2017 itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan bazı borçların yapılandırılarak ödenmesi olanağı getiren ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda tebliğ yapılabileceğine ilişkin hükümlerin yer aldığı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/24- İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı.

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/24 SİRKÜLER TARİHİ: 18.05.2017 KONU: 18.05.2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de “İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği” yayımlandı. Söz konusu genel tebliğ aşağıda yer almaktadır. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/23- Yabancılara KDV’siz Gayrimenkul Satışını Düzenleyen Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/23 SİRKÜLER TARİHİ: 05.05.2017 KONU: 05.05.2017 tarih ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de, 6824 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi ile istisna kapsamına alınan yabancılara KDV’siz gayrimenkul satışıyla ilgili uygulama esaslarını içeren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) yayımlanmıştır. Konuyla ilgili açıklamaların yer aldığı genel tebliğ aşağıda yer almaktadır.   MADDE 1 – ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/22- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/22 SİRKÜLER TARİHİ: 03.05.2017 KONU: 03.05.2017 tarih ve 30055 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile lisanslı depoculuk yatırımları ile nükleer enerji yatırımları bölgesel desteklerden yararlanacak öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiş, cazibe merkezleri programı kapsamında yer alan 4. ve 5. bölge illeriyle Kilis ilinde yapılacak yatırımların desteklerden yararlanma süresinin başlangıcı 22.11.2016 tarihine ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/21- Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletlerinde ÖTV’nin Sıfır, Mobilyalarda KDV’nin Yüzde 8 Olarak Uygulaması 30 Eylül 2017’ye Kadar Uzatılmıştır.

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/21 SİRKÜLER TARİHİ: 29.04.2017 KONU: 29.04.2017 Tarihli ve 30052 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 2017/10106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletlerinde ÖTV’nin Sıfır, Mobilyalarda KDV’nin Yüzde 8 Olarak Uygulaması 30 Eylül 2017’ye Kadar Uzatılmıştır. 29.04.2017 Tarihli ve 30052 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Kararla 31.1.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Kararname ile bir kısım ...

Devamını Oku »