2018 Sirküler

SİRKÜLER 57- 7143 Sayılı Kanuna göre matrah artırımda bulunup da taksitlerini zamanında ödeyemeyen mükelleflere yani bir hak getiren, köprü geçiş cezalarına af içeren torba yasa yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/57 SİRKÜLER TARİHİ: 28.12.2018 KONU: 28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de 7159 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.      KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   Kanun No. 7159                                                                                                   Kabul Tarihi: 27/12/2018 MADDE 1 – 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 90 ıncı maddesine ikinci ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 56- Elektronik ortamda kitap, gazete ve dergi yayınlarının satışı ve elektronik kitap okuyucu ve benzerlerinin teslimlerinde KDV oranı %18’e yükseltilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/56 SİRKÜLER TARİHİ: 19.12.2018 Konu: 19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre, 01.01.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda kitap, gazete ve dergi benzerlerinin elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde KDV %18 olarak belirlenmiştir.   MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 55- İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinden %15 oranında tevkifat yapılacak.

VERGİ SİRKÜLER NO: 2018/55 SİRKÜLER TARİHİ: 19.12.2018 Konu: 01.01.2019 tarihinden itibaren internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15 oranında tevkifat zorunluluğu getirilmiştir.   Karar Sayısı: 476 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası hükümleri kapsamında bazı hizmetlerin vergi kesintisi kapsamına alınması ve ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 54- Defterlerin tasdik zamanı unutulmamalı!

VERGİ/TİCARET SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/54 SİRKÜLER TARİHİ: 07.12.2018 Konu: Defterlerin tasdik zamanı unutulmamalı   Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre defterlerin tasdik zamanı: Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için aralık ayı sonuna kadar); Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 53- Yurtdışındaki varlıkların ülkeye getirilip kayıt altına alınmasına ilişkin süreler 6 ay uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/53 SİRKÜLER TARİHİ: 30.11.2018   Konu: 30.11.2018 tarih ve 30611 Sayılı  Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 7143 sayılı Kanunun 13. maddesi ile yurtdışındaki varlıkların ülkeye getirilip kayıt altına alınmasına ilişkin süreler 6 ay uzatılmıştır.   Söz konusu karar; “7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10’uncu maddesinin 13’üncü ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 52- 2018 yılı yeniden değerleme oranı %23,73 olarak belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/52 SİRKÜLER TARİHİ: 30.11.2018   Konu: 503 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %23,73 olarak belirlenmiştir. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 503) RG SAYISI: Sayı : 30611 Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 51- Türk Lirasına çevrilen sözleşmelerde damga vergisine ilişkin sirküler yayımlandı

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/51 SİRKÜLER TARİHİ: 22.11.2018   Konu: 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkındadır.   T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Damga Vergisi Sirküleri/22   Konusu: 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında. Tarihi: 22/11/2018 Sayısı: DV-22/2018-1/Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi   1. ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 50- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008 32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/50 SİRKÜLER TARİHİ: 16.11.2018   Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008 32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) 16.11.2016 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.   Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 49- Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin “ihracat genelgesi” yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/49 SİRKÜLER TARİHİ: 06.11.2018   KONU: Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 12 nci maddesinin birinci fıkrasına ...

Devamını Oku »