2018 Sirküler

SİRKÜLER 48- Bazı sektörlerde yılsonuna kadar KDV ve ÖTV’de indirim imkanı ile tapu harcının düşük orandan uygulamasına devam edilecek.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/48 SİRKÜLER TARİHİ: 01.11.2018   Konu: 31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 31.12.2018 tarihine kadar bazı sektörler için KDV indirimi, ÖTV indirimi imkanı getirilmiştir ayrıca Tapu Harcında indirimli oranda uygulamaya devam edilmesi kararı verilmiştir.      Yukarıda yer verilen Cumhurbaşkanı kararına göre; Konut ve iş yerlerinde 31.10.2018’e kadar yüzde 8 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 47- ÖKC’lerle ilgili bazı sorumlulukların başlangıç tarihi 01.01.2019 tarihine uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/47 SİRKÜLER TARİHİ: 31.10.2018   Konu: 31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502) ile günlük kapanış (Z) raporlarına ait bilgilerin muhafaza edilmesi ve GİB’in erişimine sunacak altyapının kurulması için 1.10.2018’de biten süre, 1.1.2019’a uzatıldı. Ayrıca perakende mal satışlarıyla hizmet ifalarına yönelik ÖKC’lerle gerçekleştirilen ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 46- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin birleştirilmesi uygulamasının başlangıcı 01.07.2019 tarihine ertelenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/46 SİRKÜLER TARİHİ: 27.10.2018   27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)”  ile Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi 01.07.2019 tarihine uzatılmıştır.     27 Ekim 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 45- e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçişi 01.07.2019 tarihine çekilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/45 SİRKÜLER TARİHİ: 25.10.2018 Konu: Daha önce 01.01.2019 olarak açıklanan e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme süresi 1.7.2019 tarihine çekilmiştir.   • 2017 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1.1.2019 tarihi yerine, 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına ve 1.1.2020 tarihinden itibaren de e-Defter Uygulamasına (2018 ve izleyen ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 44- 2017 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına geçme süresi 01.07.2019 tarihine, e-Defter uygulamasına geçme süresi 01.01.2020 tarihine çekilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/44 SİRKÜLER TARİHİ: 25.10.2018 Konu: Daha önce 01.01.2019 olarak açıklanan e-Faturaya dahil olma zorunluluğu 01.07.2019 tarihine çekilmiştir.   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellenmiştir. Söz konusu genel Tebliğ taslağı ile; • E-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemlerine GİB tarafından mükelleflere ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv Portali yöntemi eklenmesi,, • Hali hazırda 421 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 43- “e-irsaliye”ye geçiş süresi 01.07.2019 tarihine çekilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/43 SİRKÜLER TARİHİ: 25.10.2018 Konu: Daha önce 01.01.2019 olarak açıklanan e-irsaliyeye dahil olma zorunluluğu 01.07.2019 tarihine çekilmiştir.   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Sıra No: 505) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanmıştır.   İlgili tebliğ taslağına aşağıdaki linkten ulaşılabilir. http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/serno487VukTebTaslak.pdf   SAYGILARIMIZLA…    

Devamını Oku »

SİRKÜLER 42- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/42 SİRKÜLER TARİHİ: 10.10.2018 Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) 10.10.2018 tarih ve 30561 sayıl Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 41-Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/51) MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in mülga 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 40- Türkiye’de yerleşik kişilerin aralarındaki sözleşmeleri döviz cinsinden ve dövize endeksli olarak yapamayacağı kararı hakkında duyuru yapılmıştır.

VERGİ/TİCARET SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/40 SİRKÜLER TARİHİ: 17.09.2018 Konu: Türkiye’de yerleşik kişilerin sözleşmeleri döviz cinsinden ve dövize endeksli olarak yapamayacağı kararı hakkında açıklama..   Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihli 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 07.08.1989 tarihli ve 32 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 39- Şirketlerin sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyacakları usul ve esaslar açıklanmıştır.

TİCARET SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/39 SİRKÜLER TARİHİ: 15.09.2018 Konu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında şirketlerce uyulacak usul ve esasları düzenlemektedir.   15 Eylül 2018 Cumartesi Resmî Gazete Sayı: 30536 Ticaret Bakanlığından: 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ   BİRİNCİ BÖLÜM ...

Devamını Oku »