2018 Sirküler

SİRKÜLER 28- Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunun 3 Seri No.lu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/28 SİRKÜLER TARİHİ: 04.07.2018 Konu: 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında; gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,  yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 27- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda ve Serbest Bölgeler Kanununda yapılan değişiklikler Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine işlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/27 SİRKÜLER TARİHİ: 12.06.2018 Konu: 6676 sayılı Kanun ve 7033 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler ile 6772 sayılı Kanun ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa eklenen ibarelere ilişkin düzenlemeleri içeren 16 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.   KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 26- 303 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmî Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/26 SİRKÜLER TARİHİ: 11.06.2018 Konu: İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisinin Satışında Esnaf Muaflığı, Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi, Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi ile İstisna Uygulaması Yardımında Gelir Vergisi İstisnası, İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi konularını düzenleyen 303 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği, 11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.   GELİR ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 25- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) Resmî Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/25 SİRKÜLER TARİHİ: 26.05.2018 Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.   KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 18) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/A-2.) bölümünün ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 24- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması 1/10/2018 tarihinde uygulamaya başlanacaktır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/24 SİRKÜLER TARİHİ: 29.05.2018 Konu: Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi genel tebliği (sıra no: 1)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (sıra no:4) Resmi Gazete’de yayımlandı.   Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:4) MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 23- Basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması açısından oluşturulan Defter-Beyan Sisteminin kullanımı 30/6/2018 tarihinden 30/9/2018’e uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/23 SİRKÜLER TARİHİ: 29.05.2018 Konu: Basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması açısından oluşturulan Defter-Beyan Sisteminin kullanımı 30/6/2018 tarihinden 30/9/2018’e uzatılmıştır.   Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 499) MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir.

SİRKÜLER-Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir. BAĞIMSIZ DENETİM SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/01 SİRKÜLER TARİHİ: 26.05.2018 Konu: Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 26 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30432 Karar Sayısı: 2018/11597 Konu: Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 22- : Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/22 SİRKÜLER TARİHİ: 26.05.2018 Konu: Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı.       Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir.   http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526m1.htm   Öte yandan 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ de 26.05.2018 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 21- 494, 495, 496, 497, 498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğleri ile 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğleri Resmî Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/21 SİRKÜLER TARİHİ: 25.05.2018 Konu: 494, 495, 496, 497, 498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğleri ile 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğleri 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.       Söz konusu tebliğlere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.   http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180525.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180525.htm  

Devamını Oku »

SİRKÜLER 20- Taşınmazlara yeniden değerleme imkanı da getiren “7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmî Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/20 SİRKÜLER TARİHİ: 25.05.2018   Konu: Taşınmazlara yeniden değerleme imkanı da getiren “7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.   7144 Sayılı Kanun 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431   Kanun No: 7144 Kabul Tarihi: 16 Mayıs 2018   MADDE 1- 20/2/1930 tarihli ve 1567 ...

Devamını Oku »