2018 Sirküler

SİRKÜLER 19- Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Olarak 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğ taslağı yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/19 SİRKÜLER TARİHİ: 21.05.2018 Konu: Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğ taslağı yayımlandı.   Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Taslağında; söz konusu Kanunun 9 uncu maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 18- 2018/11750 sayılı BKK ile 31.10.2018 tarihine kadar işyeri teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/18 SİRKÜLER TARİHİ: 18.05.2018 Konu: 2018/11750 sayılı bakanlar kurulu kararı ile esnaf muaflığından yararlananlar ihtiyaç fazlası elektrik satışından yapılacak gelir vergisi tevkifat oranı, 31.10.2018 tarihine kadar işyeri teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı yeniden belirlenmiş ve kullanılmamak üzere hurdaya çıkarılan araçlar yenilenmek istendiği takdirde alınacak araçlar için terkin edilecek ÖTV tutarları belirlenmiştir. 1) GVK 9. Maddesi ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 17- Konutlarda 31.10.2018 tarihinde kadar uygulanacak olan KDV oranı, tapu harcı, kdv ve amortisman teşvikinden yararlanacak makine techizat listesi ve diğer bazı düzenlemeleri içeren Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/17 SİRKÜLER TARİHİ: 05.05.2018   KONU: 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Taşınmazlara ilişkin Katma Değer Vergisi oranı, tapu harcı, sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere KDV istisnası ve amortisman teşviki uygulanacak yeni makine ve teçhizat listesi ile bazı alkollü içeceklerde uygulanacak ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.   05.05.2018 tarih 30412 sayılı Resmi ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 16- 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun KDV Mevzuatında Meydana Getirdiği Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/16 SİRKÜLER TARİHİ:10.04.2018   KONU: 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de “7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un yayımlandığını SİRKÜLER 15’te duyurmuştuk. Söz konusu kanunla KDV Mevzuatında meydana getirilen önemli değişiklikler bu sirkümüzde yer almaktadır. Kat karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi yönünden ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 15- 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO:2018/15 SİRKÜLER TARİHİ:06.04.2018   KONU: 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de “7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.       Söz konusu kanuna aşağıdaki uzantıdan ulaşabilirsiniz.   http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180406.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180406.htm     Saygılarımızla..

Devamını Oku »

SİRKÜLER 01- 7103 sayılı Torba Kanun’un sosyal güvenlik mevzuatında meydana getirdiği değişikliklikler.

SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO:2018/01 SİRKÜLER TARİHİ:02.04.2018   KONU: 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un sosyal güvenlik mevzuatında meydana getirdiği değişikliklikler.   TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda “torba tasarı” olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Sirkülerimizde sosyal güvenlik mevzuatına ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 14- “7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO:2018/14 SİRKÜLER TARİHİ:27.03.2018   KONU: 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de “7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlanmıştır.     Kanunla Yapılan Bazı Düzenlemeler   -Amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkan verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Haczedilen malların ilgili kanuna göre ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 13- Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 493 sıra no.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO:2018/13 SİRKÜLER TARİHİ:21.03.2018   KONU: Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 493 sıra no.lu VUK Genel Tebliği 21.03.2018 tarih ve 30367 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.     VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 493)   Amaç ve kapsam MADDE 1 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 12- İcra ve İflâs Kanunu, Tebligat Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7101 sayılı Kanun 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2018/12 SİRKÜLER TARİHİ:15.03.2018   KONU: İcra ve İflâs Kanunu, Tebligat Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7101 sayılı Kanun 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.     İCRA VE İFLÂS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7101                                                                                                           Kabul Tarihi: 28/2/2018 MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 128 inci maddesine aşağıdaki ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 11- Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2018/11 SİRKÜLER TARİHİ:13.03.2018   KONU: 7099 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da şirket kuruluşlarıyla ilgili olarak getirilen kolaylaştırıcı düzenlemeler üzerine Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de de değişiklikler yapılmıştır.   13 Mart 2018 SALI Resmî Gazete Sayı: 30359   Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:   ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE ...

Devamını Oku »