2018 Sirküler

SİRKÜLER 10- Şirket kuruluş aşamasındaki defter tasdikleri, imza beyannameleri ve yapı ruhsatında prosedürleri azaltan, ticaret kanunu ile kooperatifler kanununda değişiklikler yapan 7099 sayılı kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2018/10 SİRKÜLER TARİHİ:10.03.2018   KONU: Şirket kuruluş aşamasındaki defter tasdikleri, imza beyannameleri ve yapı ruhsatında prosedürleri azaltan, ticaret kanunu ile kooperatifler kanununda değişiklikler yapan 7099 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 10.0.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.        Söz konusu kanuna aşağıdaki uzantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.     http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310.htm   ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 09- Yeni Kanun Tasarısı ile Katma Değer Vergisinde Yapılması Beklenen Bazı Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO:2018/09 SİRKÜLER TARİHİ:08.03.2018   KONU: 27/02/2018 Tarihinde TBMM’ye sevk edilen Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile KDV Kanunu’nda yapılması planlanan yeni düzenleme ve değişikliklerin bazılarına aşağıda başlıklar halinde yer verilmektedir.   Kat karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi yönünden (müteahhide kalan bölümlere isabet eden) arsa teslimi, müteahhit ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 08- Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2018/08 SİRKÜLER TARİHİ:28.02.2018   KONU: Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.02.2018 tarih ve 30346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.   Yönetmelikte, vakıfların senet değişikliğini gerektirmeyen aynı yerleşim yeri içerisinde yapacakları adres değişikliklerini, şube, temsilcilik açma veya kapatma, iktisadi işletme ve şirket kurulması veya kapatılması ve beyanname ve bildirim verme yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.     Söz konusu yönetmeliğe ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 07- İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Genel Tebliğ yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO:2018/07 SİRKÜLER TARİHİ:28.02.2018   KONU: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirleyen 492 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 28.02.2018 tarih ve 30346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.   Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:   VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 492) ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 06- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO:2018/06 SİRKÜLER TARİHİ:22.02.2018   KONU: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 05- Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarına Zor Durumun Derecesine Göre 60 Taksit İmkanı Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/05 SİRKÜLER TARİHİ: 24.02.2018   KONU: Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarına Çok Zor Durumun Derecesine Göre 60 Taksit İmkanı Getiren Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.   Çok zor durumun tespitinde dikkate alınacak kriterler ve tecil edilebilecek sürelerinin tespiti aşağıda yer almaktadır.   Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar BKK 2018/11284   24 Şubat 2018 tarih ve 30342 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 04- 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/04 SİRKÜLER TARİHİ: 12.02.2018 KONU: Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 99 no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi  19 Şubat 2018 tarihine Uzatılmıştır. Söz konusu sirküler aşağıda yer almaktadır.     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/99   Konusu: 2017 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 03- 2017 yılına ilişkin nakit sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/03 SİRKÜLER TARİHİ: 01.02.2018 KONU: Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan KVK-47/2018-1 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2017 yılına ilişkin nakit sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı yayımlandı. Söz konusu sirküler aşağıda yer almaktadır.     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 47   5520 sayılı Kurumlar Vergisi ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 02- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/02 SİRKÜLER TARİHİ: 31.01.2018 KONU: 31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) yayımlanmıştır.   Söz konusu genel tebliğde; 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 41 inci maddesiyle 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 01- Borsada rayici olmayan yabancı para kurlarının tespit edilmesi amacıyla 491 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/01 SİRKÜLER TARİHİ: 25.01.2018 KONU: 25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2017 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi amacıyla 491 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.   VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 491) Amaç ve ...

Devamını Oku »