2019 Sirküler

SİRKÜLER 60- Gecikme zammı oranı %1,6’ya, tecil faiz oranı %15’e indirildi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/60 SİRKÜLER TARİHİ: 30.12.2019 Konu: 30.12.19 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete ile Gecikme zammı oranının aylık %1,6’ya, tecil faiz oranının %15’e düşürüldüğü ilan edilmiştir. Kararlar yayım tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 1987 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 59- Vergi kanunlarındaki ödenecek vergi, harç ve cezalara ilişkin olarak 2020 yılında geçerli olacak tutarların yer aldığı genel tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/59 SİRKÜLER TARİHİ: 27.12.2019 Konu: Vergi kanunlarındaki ödenecek vergi, harç ve cezalara ilişkin olarak 2020 yılında geçerli olacak oranların yer aldığı genel tebliğler 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı Söz konusu tebliğlere aşağıdaki uzantıdan ulaşılabilir: https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-27&mukerrer=2 Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve yorum yapma amaçlı olup, mevzuat hükümlerinin ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 58- Verbis’e kayıt süreleri kurul tarafından uzatılmıştır

SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2019/58 SİRKÜLER TARİHİ: 27.12.2019 Konu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Verbis’e kayıt süreleri uzatılmasına karar vermiştir. VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Tarihler Hakkında 2019/387 Sayılı Kurul Karar Özeti Karar No : 2019/387 Konu Özeti :Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihlerinin düzenlenmesi Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 57- Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yüzde 12,75 olarak belirlemiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/57 SİRKÜLER TARİHİ: 26.12.2019 Konu: Merkez Bankası 21.12.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, vadesine en fazla 3 ay kalan senetlerde karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 12,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 13,75 olarak belirlenmiştir. 21 Aralık 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 30985 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bankamızca, ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 56- Makine ve teçhizat alımında KDV istisna süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/56 SİRKÜLER TARİHİ: 24.12.2019 Konu: Makine ve teçhizat alımında KDV istisna süresi 7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. Maddesi ile 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. Maddesi aşağıdaki gibidir: 25/10/1984 tarihli ve ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 55- 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58; 2020 yılı motorlu taşıtlar vergisi artış oranı %12 olarak belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/55 SİRKÜLER TARİHİ: 23.12.2019 Konu: 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi artış oranı %12 olarak belirlenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 512) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 54- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-arşiv uygulamalarına ilişkin duyuru yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/53 SİRKÜLER TARİHİ: 13.12.2019 KONU: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.ebelge.gib.gov.tr adresinde e-arşiv uygulamalarına ilişkin duyuru yapılmıştır. E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK VE TUTARI 5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALİNDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 53- Dijital Hizmet Vergisi ile Konaklama Vergisini içeren ve gelir vergisine yeni vergi dilimi ekleyen, binek otolara ilişkin amortisman ve gider hükümlerinde değişiklik yapan 7194 sayılı torba Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/52 SİRKÜLER TARİHİ: 07.12.2019 Konu: 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kanuna aşağıdaki uzantıdan ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm SAYGILARIMIZLA…

Devamını Oku »

SİRKÜLER 51- TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 7193 Sayılı Kanunla düzenlenen hükümlerin yürürlük tarihleri hakkında bilgilendirme

Yürürlük – Dijital hizmet vergisine ilişkin hükümler bu Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ay başında, – Konaklama vergisine ilişkin hükümler 1/4/2020 tarihinde, – Taşıma gideri ve hakemlere ödenecek ücretlere istisnanın son verilmesine ilişkin hükümler yayım tarihini izleyen ay başında, -Binek otomobillerin gider ve amortismanlarına ilişkin hükümler 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde, – ...

Devamını Oku »