2019 Sirküler

SİRKÜLER 36- VERBİS’e kayıt süresi yılsonuna kadar uzatılmıştır.

SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2019/36 SİRKÜLER TARİHİ: 05.09.2019 Konu: VERBİS’e kayıt süresi yılsonuna kadar uzatılmıştır. 2019/34 no.lu Sirkümüzde VERBİS’e kayıt zorunluluğunda bir kısım mükellefler için sürenin 30.09.2019 tarihinde dolduğu hakkında bilgi verilmişti. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan duyuruda söz konusu süre yılsonuna kadar uzatılmıştır. Duyuru aşağıda yer almaktadır. VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 35- İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğu 6 ay daha uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/35 SİRKÜLER TARİHİ: 03.09.2019 Konu: 31.08.2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) yapılan değişiklikle ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğu uygulama süresi 6 ay daha uzatılmıştır. Yeni ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 34- VERBİS’e kayıt zorunluluğu unutulmamalı!

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/34 SİRKÜLER TARİHİ: 28.08.2019 Konu: 6698 sayılı sayılı kanunla düzenlenen VERBİS’e kayıt zorunluluğunu hakkındadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmaz üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 33- Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin birleştirilmesi uygulaması 1.1.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/33 SİRKÜLER TARİHİ: 27.07.2019 Konu: 27.07.2019 tarih ve 30844 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6) ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin birleştirilmesi uygulaması 1.1.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. (Daha önce 01.07.2019 tarihine kadar ertelenmişti) Söz konusu Tebliğ aşağıda yer almaktadır. Hazine ve ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 32- 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/32 SİRKÜLER TARİHİ: 19.07.2019 Konu: 19.07.2019 tarih ve 30836 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Kanunda; -Hasılat esaslı vergileme, -Varlık barışı uygulaması, -İndirimli Kurumlar Vergisi, -Finansal yeniden yapılandırma düzenlemesinde vergi istisnaları, -Yurt dışı çıkış harcının artırılması, -Yurtdışından iletişim araçlarının getirilmesi, kayda alınması vs konularını içeren ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 31- Amme alacakları için uygulanan gecikme zammı %2,5’e yükseltilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/31 SİRKÜLER TARİHİ: 29.06.2019 Konu: 29.06.2019 tarih ve 30812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile amme alacakları için uygulanan gecikme zammı %2,5’e yükseltilmiştir. Ekli “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun  51 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. AMME ALACAKLARI ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 30- Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV sıfırlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/30 SİRKÜLER TARİHİ: 17.06.2019 Konu: 17.06.2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile sanayi sicil belgesini haiz işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV sıfırlanmıştır. 15.05.2019 tarihinde yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı ile döviz satışlarına binde 1 oranında BSMV uygulanmasına karar verilmişti. Bu karar ile sanayi sicil belgesini haiz işletmelere ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 29- Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/29 SİRKÜLER TARİHİ: 01.06.2019 Konu: 01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de, Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 507) Giriş MADDE 1 – (1) Günümüzde bilgi-iletişim ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 28- Döviz satışlarına binde 1 oranında BSMV uygulanmasına karar verildi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/28 SİRKÜLER TARİHİ: 15.05.2019 Konu: 15.05.2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile döviz satışlarına binde 1 oranında BSMV uygulanmasına karar verilmiştir. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 27- Tütün mamülleri, cep telefonu ve hurda araç teşvikinden yararlanacak ÖTV oran ve tutarlarını düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/27 SİRKÜLER TARİHİ: 01.05.2019 Konu: 01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün ürünlerinin asgari maktu tutarında değişiklik, cep telefonlarındaki ÖTV artışı, hurda teşviki kapsamında araçlarda asgari maktu vergi tutarında düzenlemeler yapılmıştır.   Karara göre; sigara, puro ve toz halindeki tütünde asgari maktu vergi tutarı 0,2679 lira oldu. Bundan önce ...

Devamını Oku »