2019 Sirküler

SİRKÜLER 50- Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/50 SİRKÜLER TARİHİ: 25.11.2019 Konu: 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, 21/11/2019 TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Söz konusu kanunda birçok düzenleme yer alırken öne çıkan düzenlemeler şunlardır: Türkiye’de sunulan dijital hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 48- Özel fatura uygulamasında değişiklik yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/49 SİRKÜLER TARİHİ: 08.11.2019 Konu: 08.11.2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazetede Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 28) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 48- Turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/48 SİRKÜLER TARİHİ: 02.11.2019 Konu: 02.11.2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete’de Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 47- Tecil faizi oranı yıllık %19’a düşürülmüştür.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/47 SİRKÜLER TARİHİ: 25.10.2019 Konu: 25.10.19 tarihli ve 30929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 4) ile yapılan düzenlemeyle yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %19’a düşürülmüştür. TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 4) Tecil Faizi MADDE 1 – 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 46- “Belgelerimi elektronik ortamda düzenlemek zorunda değilim” demeyin, yeni tebliğ sizi de ilgilendirebilir!

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/46 SİRKÜLER TARİHİ: 23.10.2019 Konu: 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, VUK uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik kullanıcı sayısını artırıcı hükümler içermektedir. Dolayısıyla ilgililerin daha sonra herhangi bir yaptırıma tabi olmamak için açıklanan hükümlere dikkat etmesi gerekmektedir. -Öncelikle yayımlanan yeni genel tebliğ ile ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 45- Adres değişikliğinin işi bırakma sayılmayacağına yönelik VUK 510 Sıra No.lu Genel tebliği ve evrakların elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin olarak VUK 511 Sıra No.lu Genel tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/44 SİRKÜLER TARİHİ: 21.10.2019 Konu: Adres değişikliğinin işi bırakma sayılmayacağına yönelik VUK 510 Sıra No.lu Genel tebliği ve evrakların elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin olarak VUK 511 Sıra No.lu Genel tebliği 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. VUK 510 Sıra No.lu Genel tebliğine ulaşmak için tıklayınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-6.htm VUK 511 Sıra No.lu Genel tebliğine ulaşmak ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 44- 2019/20 sayılı SGK genelgesiyle mevzuatta meydana gelen değişiklikler

SİRKÜLER 44- SGK; 2019/20 sayılı genelgesiyle 2016/21 Sayılı Genelgede bir kısım değişiklikler yapmıştır.  SGM SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/44 SİRKÜLER TARİHİ: 21.10.2019 Konu: 2019/20 sayılı SGK genelgesiyle mevzuatta meydana gelen değişikliklere aşağıda yer verilmiştir. 2019/20 SAYILI GENELGE İLE YAPILAN DEGİŞİKLİKLER İş kazasına ilişkin süreç Müdürlük Komisyonun “iş kazası değildir” kararına sigortalının yeni bilgi ve belgeler ile itiraz etmesi halinde olay Komisyon ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 43- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ile bağımsız denetime tabi olan şirketlerin e-defter uygulamasına geçme zorunluluğuna ilişkin 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/42 SİRKÜLER TARİHİ: 19.10.2019 Konu: e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ile bağımsız denetime tabi olan şirketlerin e-defter uygulamasına geçme zorunluluğuna ilişkin 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği, 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu genel tebliğe Resmi Gazete’nin ilgili sayısından veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-4.htm SAYGILARIMIZLA…

Devamını Oku »

SİRKÜLER 42- VUK uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik tebliğler, tek tebliğ haline getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/42 SİRKÜLER TARİHİ: 19.10.2019 Konu: VUK uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik tebliğlerin birleştirildiği 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu genel tebliğe Resmi Gazete’nin ilgili sayısından veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-5.pdf SAYGILARIMIZLA…

Devamını Oku »

SİRKÜLER 41- Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması hakkında VUK sirküleri yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/41 SİRKÜLER TARİHİ: 15.10.2019 Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 15.10.2019 tarih ve VUK-118/2019-8 sayılı sirküleriyle kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması gerektiğine karar verilmiştir. T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/118 Konusu: Kendisi veya yakını  vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum ...

Devamını Oku »