2019 Sirküler

SİRKÜLER 40- Geçici Vergi döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/40 SİRKÜLER TARİHİ: 14.10.2019 KONU: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 (yüzde onaltı virgül doksan yedi) olarak tespit edilmiştir. T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 53 Konusu       :Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme OranıTarihi    :14/10/2019Sayısı   :KVK-53 / 2019-3 / Yatırım İndirimi ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 39- KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 27 No.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/39 SİRKÜLER TARİHİ: 15.10.2019 Konu: 15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 27 No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğde; Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisnanın kapsamı genişletilmiştir,Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 38- Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranı Yeniden Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/38 SİRKÜLER TARİHİ: 11.10.2019 Konu: 11 Ekim 2019 tarih ve 30915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre, 11.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17,25; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %18,25 olarak tespit edilmiştir. SAYGILARIMIZLA..

Devamını Oku »

SİRKÜLER 37- Amme alacakları için uygulanan gecikme zammı %2 olarak belirlenmiştir.

 VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/37 SİRKÜLER TARİHİ: 02.10.2019 Konu: 02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile amme alacakları için uygulanan gecikme zammı  %2 olarak belirlenmiştir. (Hatırlanacağı üzere 29.06.2019 tarih ve 30812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile amme alacakları için uygulanan gecikme zammı %2,5’e yükseltilmişti.) “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 36- VERBİS’e kayıt süresi yılsonuna kadar uzatılmıştır.

SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2019/36 SİRKÜLER TARİHİ: 05.09.2019 Konu: VERBİS’e kayıt süresi yılsonuna kadar uzatılmıştır. 2019/34 no.lu Sirkümüzde VERBİS’e kayıt zorunluluğunda bir kısım mükellefler için sürenin 30.09.2019 tarihinde dolduğu hakkında bilgi verilmişti. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan duyuruda söz konusu süre yılsonuna kadar uzatılmıştır. Duyuru aşağıda yer almaktadır. VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 35- İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğu 6 ay daha uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/35 SİRKÜLER TARİHİ: 03.09.2019 Konu: 31.08.2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) yapılan değişiklikle ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğu uygulama süresi 6 ay daha uzatılmıştır. Yeni ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 34- VERBİS’e kayıt zorunluluğu unutulmamalı!

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/34 SİRKÜLER TARİHİ: 28.08.2019 Konu: 6698 sayılı sayılı kanunla düzenlenen VERBİS’e kayıt zorunluluğunu hakkındadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmaz üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 33- Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin birleştirilmesi uygulaması 1.1.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/33 SİRKÜLER TARİHİ: 27.07.2019 Konu: 27.07.2019 tarih ve 30844 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6) ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin birleştirilmesi uygulaması 1.1.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. (Daha önce 01.07.2019 tarihine kadar ertelenmişti) Söz konusu Tebliğ aşağıda yer almaktadır. Hazine ve ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 32- 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/32 SİRKÜLER TARİHİ: 19.07.2019 Konu: 19.07.2019 tarih ve 30836 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Kanunda; -Hasılat esaslı vergileme, -Varlık barışı uygulaması, -İndirimli Kurumlar Vergisi, -Finansal yeniden yapılandırma düzenlemesinde vergi istisnaları, -Yurt dışı çıkış harcının artırılması, -Yurtdışından iletişim araçlarının getirilmesi, kayda alınması vs konularını içeren ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 31- Amme alacakları için uygulanan gecikme zammı %2,5’e yükseltilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/31 SİRKÜLER TARİHİ: 29.06.2019 Konu: 29.06.2019 tarih ve 30812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile amme alacakları için uygulanan gecikme zammı %2,5’e yükseltilmiştir. Ekli “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun  51 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. AMME ALACAKLARI ...

Devamını Oku »