2019 Sirküler

SİRKÜLER 10- 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 7166                                                            Kabul Tarihi: 21/2/2019 MADDE 1 – 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu fıkranın uygulanmasında, 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasına dâhil edilmez.” ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 09-KDV iade taleplerinde hızlandırılmış iadeye ilişkin hususlar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/09 SİRKÜLER TARİHİ: 20.02.2019 Konu: KDV iade taleplerinde hızlandırılmış iadeye ilişkin hususlar 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin  (IV/A) kısmında yer alan “4.YMM KDV ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 08- Konkordato müessesesinin şüpheli alacak karşılığı uygulaması karşısındaki durumu hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/112 Konusu : Konkordato müessesesinin şüpheli alacak karşılığı uygulaması karşısındaki durumu hk. Tarihi : 14/2/2019 Sayısı : VUK-112/2019-2 1. Giriş: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla yapılan değişikliklerle iflas ertelemesi müessesesinin kaldırılarak konkordato müessesesinin kapsamlı bir şekilde yeniden ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 07- 7104 sayılı kanunla Katma Değer Vergisinin indirim ve iade hükümlerinde yapılan değişikliklerin açıklandığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete tarih ve sayısı: 15.02.2019/ 30687 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin; (I/C-2.1.1.2.) bölümünün üçüncü paragrafında ve Örnek’te yer alan “takvim yılı” ibareleri, “takvim yılını takip eden takvim yılı” şeklinde, Örnek’teki “yıl geçmemek şartıyla” ibaresi “vergiyi ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 06- Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi ve internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisine ilişkin açıklamaları içeren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/06 SİRKÜLER TARİHİ: 15.02.2019 Konu: Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi ve internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisine ilişkin açıklamaları içeren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Resmi Gazete tarihi: 15.02.2019 Sayı :30687 Hazine ve Maliye Bakanlığı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 05- Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 05 SİRKÜLER TARİHİ: 07.02.2019 Konu: Otobüs taşımacılığına hasılat esaslı vergilendirme imkanı getirilmiştir. 07 Şubat 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30679 Karar Sayısı: 718 Hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranı hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 6/2/2019 TARİHLİ VE 718 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR Amaç ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 04- 2018 yılı değerlemelerinde kullanılacak borsada rayici olmayan paralar için tebliğ yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO:04 SİRKÜLER TARİHİ:02.02.2019 KONU: 2018 değerlemelerinde kullanılabilecek borsada rayici olmayan paralar için 2 Şubat 2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete’de 505 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 505) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 03- Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03 SİRKÜLER TARİHİ:30.01.2019 Konu: 301.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “işyeri açmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 02- KDV’de kur farkı ve kira fiyatlarında artış oranını da düzenleyen 7161 sayılı Torba Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 02 SİRKÜLER TARİHİ:18.01.2019 Konu: 18.01.2109 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Torba Kanun yasa ile vergi ve benzeri konularda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Vergi ve benzeri konularda yapılan değişiklikleri sirkümüzde bulabilirsiniz. VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 01- Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 01 SİRKÜLER TARİHİ:05.01.2019 Konu: 7143 sayılı kanun ile yapılandırmaya başvurup da taksit ödemelerinin yapılamaması durumunda kanundan tekrardan faydalanabilmek için yapılacakları açıklayan tebliğ 05.01.2019 tarih ve 30646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: Amaç ve kapsam MADDE 1 ...

Devamını Oku »