2020 Sirküler

SİRKÜLER 22- Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına ilişkin genel tebliğ yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/22 SİRKÜLER TARİHİ: 08.05.2020 Konu: Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) 08.05.2020 tarih ve 31121 Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 32) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 21- E-defter beratlarının yükleme süreleriyle ilgili olarak duyuru yapılmıştır.

SİRKÜLER 21- GİB E-Defter beratlarının yükleme süreleri hakkında duyuru yaptı. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/21 SİRKÜLER TARİHİ: 29.04.2020 Konu: GİB tarafından yayımlanan 29/04/2020 tarihli duyuruda E-Defter beratlarının yeni yükleme sürelerini belirlemiştir. E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME  DUYURUSU 29/04/2020 Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 126 ve 128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleriyle elektronik ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 20- Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/20 SİRKÜLER TARİHİ: 17.04.2020 Konu: GİB tarafından yayımlanan 127 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/127 Konusu: 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 19- Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/19 SİRKÜLER TARİHİ: 17.04.2020 Konu: 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. 7244 sayılı Kanunda yer alan bazı düzenlemeler şunlardır: Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 18- Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi uygulaması 01.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/18 SİRKÜLER TARİHİ: 04.04.2020 Konu: 04 Nisan 2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi uygulamasına henüz başlamamış iller için uygulama başlangıcı 01.07.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 17- İhraç kayıtlı teslimlere ilişkin süreler mücbir sebep nedeniyle uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/17 SİRKÜLER TARİHİ: 01.04.2020 Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı 31/03/2020 tarih ve KDV-68/2020-1 sayılı sirkülerinde ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin sürelerin mücbir sebep nedeniyle uzatıldığını açıklamıştır. T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/68  Konusu :  Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Tarihi : 31/3/2020 Sayısı : KDV-68/2020-1 İlgili ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 16- Mücbir Sebep Durum Sorgusu erişime açılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/16 SİRKÜLER TARİHİ: 30.03.2020 Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı Mücbir Sebep Durum Sorgusunu hizmete açmıştır. Bilindiği üzere, küresel Korona virüs salgını ülkemizi de etkilemekte olup, 24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; mükelleflerin vergi ödevlerini ertelemeye yönelik düzenlemeler açıklanmıştır. Söz konusu vergi ödevlerinin yerine ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 15- Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi süresi 1 ay ertelenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/15 SİRKÜLER TARİHİ: 17.03.2020 Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı 17/03/2020 tarih VUK-125 / 2020-4 sayılı sirkülerinde yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin 30 Nisan 2019 gününe kadar ertelemiştir. T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/125 Konusu: 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 14- 2151 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2007/12888 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar” da çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/14 SİRKÜLER TARİHİ: 03.03.2020 Konu: 2151 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2007/12888 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar” da çeşitli değişikliklere iş bu sirkülerde yer verilecektir. İlişkili kişi tanımında değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda, ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 13- 03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerle, mevzuatta yapılan düzenlemeler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/13 SİRKÜLER TARİHİ: 03.03.2020 Konu: 03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerle, mevzuatta yapılan düzenlemelere iş bu sirkülerde yer verilecektir. Külçe metal teslimlerinde tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a çıkarılmıştır.Hazine ve Maliye Bakanlığınca, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödeme/işlemler sırasında, tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak ...

Devamını Oku »