2020 Sirküler

SİRKÜLER 12- GEKAP beyannamesinin verilme süresi 30.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/12 SİRKÜLER TARİHİ: 28.02.2020 Konu: : 02.03.2020 tarihine kadar verilmesi gereken Ocak ayı GEKAP beyannamesinin süresi 30.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/124 Konusu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme sürelerinin uzatılması. Tarihi: 28/02/2020      Sayısı: VUK-124/ 2020-3 1. ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 11- Değerli Konut Vergisinin uygulaması 1 yıl ertelenmiş olup, VUK’a eklenen “Kanun yolundan vazgeçme” maddesinin uygulamasına yönelik tebliğ yayımlanmıştır.

SİRKÜLER 11- Değerli Konut Vergisinin uygulaması 1 yıl ertelenmiş olup, VUK’a eklenen “Kanun yolundan vazgeçme” maddesinin uygulamasına yönelik tebliğ yayımlanmıştır. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/11 SİRKÜLER TARİHİ: 27.02.2020 Konu: 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ile düzenlenen Değerli Konut Vergisi 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 10- 2020/Ocak GEKAP Beyannamesini verecek tüm mükelleflerin dikkatine!!!

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/10 SİRKÜLER TARİHİ: 26.02.2020 KONU: Geri Kazanım Payı Beyannamesi Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” 7/2/2020 tarihinde yayınlanmıştır. Bilindiği üzere üzere; 04 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” ile 2872 sayılı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 9- Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/9 SİRKÜLER TARİHİ: 12.02.2020 Konu: : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı GEKAP beyannamesinin verilmesine ışık tutacak olan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları internet sitesinde yayımlamıştır. Söz konusu dokümana aşağıdaki uzantıdan ulaşılabilir: https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gekapusulesas-20200210184744.pdf Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve yorum yapma amaçlı olup, mevzuat hükümlerinin yerine geçmez. Bu yayınların kullanımı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 8- Bursa, Eskişehir ve Konya’da Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi verilmeye başlanıyor, kalan şehirlerde mart ayından itibaren verilecek.

SİRKÜLER 8- Bursa, Eskişehir ve Konya’da Muhtasar Prim ve Hizmet beyannamesi verilmeye başlanıyor, kalan şehirlerde mart ayından itibaren verilecek. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/8 SİRKÜLER TARİHİ: 902.2020 Konu: : Bilindiği üzere, Kırşehir , Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde Muhtasar Prim ve Hizmet beyannamesi öteden beri verilmekteydi. 09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 7- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 2) yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/7 SİRKÜLER TARİHİ: 05.02.2020 Konu: : 05.02.2020 tarih ve 31030 sayılı Resmi Gazete’de, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 2) yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) MADDE 1 – 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 6- 2020 yılında uygulanacak geri kazanım katılım payları belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/6 SİRKÜLER TARİHİ: 25.01.2020 Konu: : 25.01.2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2063 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak geri kazanım katılım payı tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Söz konusu karara aşağıdaki uzantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200125-19.pdf Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve yorum yapma amaçlı olup, mevzuat hükümlerinin yerine geçmez. ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 5- GİB, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin kılavuzlar yayımladı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/5 SİRKÜLER TARİHİ: 22.01.2020 Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin hazırlanan kılavuzlar internet sitesinde yayımladığını duyurdu. Söz konusu kılavuz ve dokümanlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve yorum yapma amaçlı olup, mevzuat hükümlerinin yerine geçmez. Bu yayınların kullanımı ile doğacak sorunlardan kurumumuz sorumlu tutulamaz. Yayınlarımızın içeriğindeki ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 4- Merkez Bankası tarafından İhracat Genelgesi yayımladı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/4 SİRKÜLER TARİHİ: 20.01.2020 Konu: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2019 tarih ve 30995/5.Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle yurtiçine getirilen ihracat bedellerinin %80’inin bankalara satılma zorunluluğu kaldırılmasına ilişkin açıklamaların da yer aldığı 16.01.2020 tarihli İhracat Genelgesi Merkez Bankası tarafından yayımlandı. Söz konusu genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi-16012020.pdf?MOD=AJPERES&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 3- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması ile İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/3 SİRKÜLER TARİHİ: 14.01.2020 Konu: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi esnasında beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilen mükelleflerden/işverenlerden talep edenlere, sadece ücret ödemeleri ...

Devamını Oku »