Eğitim

SİRKÜLER 28- Dikkat! Verbise kayıt zorunluluğu ve e- irsaliyeye geçiş zorunluluğu 01.07.2020 tarihi itibarıyla başlıyor.

SİRKÜLER 28- Dikkat! Verbise kayıt zorunluluğu ve e- irsaliyeye geçiş zorunluluğu 01.07.2020 tarihi itiabarıyla başlıyor. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/28 SİRKÜLER TARİHİ: 23.06.2020 Konu: Verbise kayıt zorunluluğu ve e- irsaliyeye geçiş zorunluluğu 01.07.2020 tarihi itiabarıyla başlıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2019/387 sayılı kararında kayıt zorunluluğunu 30.06.2020 tarihine kadar uzatmıştı. Söz konusu kararda, “Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 23- 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için bir yıla kadar ilave süre verilebilecek.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/23 SİRKÜLER TARİHİ: 09.05.2020 Konu: 09.05.2020 tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2501 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilecek. Söz konusu karar aşağıdadır: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 11- Değerli Konut Vergisinin uygulaması 1 yıl ertelenmiş olup, VUK’a eklenen “Kanun yolundan vazgeçme” maddesinin uygulamasına yönelik tebliğ yayımlanmıştır.

SİRKÜLER 11- Değerli Konut Vergisinin uygulaması 1 yıl ertelenmiş olup, VUK’a eklenen “Kanun yolundan vazgeçme” maddesinin uygulamasına yönelik tebliğ yayımlanmıştır. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/11 SİRKÜLER TARİHİ: 27.02.2020 Konu: 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ile düzenlenen Değerli Konut Vergisi 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 10- 2020/Ocak GEKAP Beyannamesini verecek tüm mükelleflerin dikkatine!!!

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/10 SİRKÜLER TARİHİ: 26.02.2020 KONU: Geri Kazanım Payı Beyannamesi Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” 7/2/2020 tarihinde yayınlanmıştır. Bilindiği üzere üzere; 04 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” ile 2872 sayılı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 60- Gecikme zammı oranı %1,6’ya, tecil faiz oranı %15’e indirildi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/60 SİRKÜLER TARİHİ: 30.12.2019 Konu: 30.12.19 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete ile Gecikme zammı oranının aylık %1,6’ya, tecil faiz oranının %15’e düşürüldüğü ilan edilmiştir. Kararlar yayım tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 1987 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 29- Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/29 SİRKÜLER TARİHİ: 01.06.2019 Konu: 01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de, Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 507) Giriş MADDE 1 – (1) Günümüzde bilgi-iletişim ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; Yüklenilen Katma Değer Vergisinin İndirime/İadeye Konu Edilebileceği Veya Edilemeyeceği İstisnalar

YÜKLENİLEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİME/İADEYE KONU EDİLEBİLECEĞİ VEYA EDİLEMEYECEĞİ İSTİSNALAR GİRİŞ Katma Değer Vergisi içinde indirim mekanizmasını barındıran bir vergi türüdür. Esasen nihai tüketicilerin ödemiş olduğu vergi aracı mükellefler tarafından tahsil edilerek, vergi dairesine ödenmekte yani mükellefler vergilerin toplanmasına aracılık etmektedir. “Diğer bir deyişle her mükellef kendi müşterisinden satış bedeli yanı sıra tahsil ettiği KDV’den, alımları dolayısıyla yüklendiği KDV’yi indirip ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 13- İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin kararın uygulama süresi 6 ay daha uzatılmıştır.

TİCARET SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/13 SİRKÜLER TARİHİ: 03.03.2019 KONU: 04.09.2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğuna ilişkin tebliğin uygulama süresi 6 ay daha uzatılmıştır. Dolayısıyla uygulama 4.9.2019 tarihine kadar sürecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE DEĞİŞİKLİK ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 08- Konkordato müessesesinin şüpheli alacak karşılığı uygulaması karşısındaki durumu hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/112 Konusu : Konkordato müessesesinin şüpheli alacak karşılığı uygulaması karşısındaki durumu hk. Tarihi : 14/2/2019 Sayısı : VUK-112/2019-2 1. Giriş: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla yapılan değişikliklerle iflas ertelemesi müessesesinin kaldırılarak konkordato müessesesinin kapsamlı bir şekilde yeniden ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 06- Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi ve internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisine ilişkin açıklamaları içeren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/06 SİRKÜLER TARİHİ: 15.02.2019 Konu: Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi ve internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisine ilişkin açıklamaları içeren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Resmi Gazete tarihi: 15.02.2019 Sayı :30687 Hazine ve Maliye Bakanlığı ...

Devamını Oku »