Eğitim

SİRKÜLER 34- 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Düzenlemeler Yapılmıştır.

      VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2017/34 SİRKÜLER TARİHİ: 30.09.2017 KONU: 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 483 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” kullanımı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.   VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483) Giriş MADDE 1 – (1) 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de ...

Devamını Oku »

SORU-CEVAP

SORU: Devlet üniversitesinde eğitim gören oğlu için yapılan   harcamaların yıllık gelir vergisi beyannamesinde eğitim gideri olarak düşülebilir mi? CEVAP:193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 89’uncu  maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, “Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve ...

Devamını Oku »

2007/1 SIRA NO’LU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir” hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, ...

Devamını Oku »

107 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. TEVKİFAT UYGULAMASI 1. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde Tevkifat Uygulaması 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/l) bölümü bu Tebliğin yayımını izleyen günden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre; 51, 53 ve 58 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde ...

Devamını Oku »