Eğitim

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’nın Bağımsız Denetim Ve Halka Arzla İlgili Destekleri

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (Kobi) ülkemizde önemli istihdam sağlayan iş gruplarının başında gelmektedir. Türkiyede kurulmuş işletmeler büyük oranda KOBİ’lerden oluştuğu bilinmektedir. Büyük bir orana ulaşan KOBİ’lerin toplam istihdamdaki ve ekonomideki payıda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. KOBİ’ler küçük ve orta büyüklükte kurulmuş ancak büyük işletme olmaya dönük desteklere ihtiyacı olan bir gruptur. Bu destekleri veren en yaygın ve etkili ...

Devamını Oku »

266 SERİ NO/XLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar ile 2007 takvim yılında elde edilen bazı menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde dikkate alınacak indirim oranı ve istisna tutarının tespiti ile indirim oranı uygulanarak beyan edilecek menkul sermaye iratları hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 1. Yeniden ...

Devamını Oku »

Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olmayan Şirketler De Artık Kar Payı Avansı Dağıtabilecekler

1. GİRİŞ Bilindiği üzere 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önce sadece Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında (Seri: IV, No: 27) Sayılı Tebliğ” uyarınca kâr payı (temettü) avansı dağıtabilmekteydiler. Yeni Ticaret Kanunu ile birlikte avans kar dağıtımı; Sermaye Piyasası Kanununa tabi ...

Devamını Oku »