SGM MAKALELERİ

Bakıma Muhtaç Malûl Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılar

I. GİRİŞ Gerek mülga 506 ve 5434 sayılı sosyal güvenlik kanunlarında[1], gerekse de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun[2] 40ıncı ve 49uncu maddelerinde fiili hizmet ve itibari hizmet konuları kanuni düzenlemeyle hüküm altına alınmıştır. Bilindiği üzere belirli meslek ve işkolu kollarında fiili çalışan sigortalılara çalışmış olduğu her bir yılın karşılığında belirli oranlarda ilave hizmet günü verilmekte ve ...

Devamını Oku »

Kanun Türü Hatalı Seçilen Aylık Prim Hizmet Bildirgelerinin Sonradan Verilen Belgelerle Düzeltme İşleminde İPC Uygulanı mı?

I-GİRİŞ İşverenler işe aldığı her sigortalının 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası kanunun Sigortalı Bildirimi ve Tescili başlıklı 8. Maddesinde belirlenen şekle ve usule göre işe girişini yapmak zorundadır. İşveren aynı kanunun 4 üncü ve 5 inci maddesine ve Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak çalıştırmış olduğu bu kişileri 86. Maddenin birinci fıkrasında yapılan tanıma göre; örneği Sosyal Güvenlik ...

Devamını Oku »

Kısmi Süreli Çalışanların Genel Sağlık Sigortası

I-GİRİŞ   Ülkemizde 01.01.2012 tarihinde hayata geçirilen Zorunlu Genel Sağlık Sigortası uygulamasında, çalışma hayatında büyük bir kesmi kapsayan Kısmi süreli 30 günden az çalışan ve sigorta primleri eksik yatan kişilerin bu uygulama karşılamasındaki durumu ve yapması gerekenler makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Makalemizin devam eden bölümlerinde kısmi süreli çalışmanın tanımları ve ilgili kanunlardaki yeri hakkında bilgi verilecektir.   II-  KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA ...

Devamını Oku »

Yeşil Kart Tarih Oluyor , GSS De Yeni Dönem Başlıyor……

I-GİRİŞ   Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye de yeşil kart  hizmetlerden aktif olarak faydalanan yaklaşık 9 milyonun vatandaşımızın olduğu bilinmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve Yeşil Kart Kanunun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde aylık geliri veya aile içindeki gelir payı 1475 sayılı İş Kanununa göre belirlenen asgari ücretin vergi ve sosyal sigorta primi dışındaki miktarının 1/3` ünden az ...

Devamını Oku »

Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Meslek Edindirme, Geliştirme Ve Değiştirme Eğitimine Katılan Kursiyerlerin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki Yeri

I-GİRİŞ Günümüz dünyasında ülkelerin gelişmişlik göstergesinden en önemlisi olan Ekonomik Gücün içinde yerini ve güncelliğini sürekli koruyan kalifiye insan gücün, istihdamın artırılmasında ve yeniliklere uyum sağlanması konusunda ülkeler ulusal ve uluslararası politikalarını bu yönde şekillendirmekte ve bu kapsamında çalışmalar yaparak çeşitli önlemler almaktadır. Dünyada olduğu kadar ülkemizde de piyasanın ihtiyacı olan yetişmiş insan gücü oluşturma ve arttırma konusunda Türkiye İş ...

Devamını Oku »

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PRİM BORCU OLAN İŞVERENLERİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASINDA DİKKATE ALINMAYACAK BORÇLAR

  SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PRİM BORCU OLAN İŞVERENLERİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASINDA DİKKATE ALINMAYACAK BORÇLAR   I. GİRİŞ 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 10’uncu maddesi Soysal Güvenlik Kurumu Başkanının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Söz konusu maddenin (g) fıkrasıyla Başkana, “ödeme tarihi altı aydan daha uzun süre gecikmiş ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu ...

Devamını Oku »

Kriz Döneminde Ödenemeyen İşçi Ücretleri Ve SGK Primleri

1-GİRİŞ ABD kaynaklı küresel kriz gün geçtikçe derinleşmekte ve tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkilemektedir. Özellikle ihracat yapan firmalar çok ciddi sıkıntılar içerisine girmektedirler. Böyle bir dönemde de kimi işletmeler işçi çıkarmakta kimi işletmeler de işçileri çıkarmamakla birlikte ücretlerini ödeyememektedirler. Bu noktada fiilen çalışmakta olan işçilerin ücretlerinin ödenememesinin vergi kanunları karşısındaki durumu bu makalemizin özünü oluşturmaktadır. 2-VERGİLENDİRME İÇİN ...

Devamını Oku »

İhbarın Değerlendirilmesi ve Şekil Şartları ile İhbar İkramiyesi

Bilindiği üzere Türk Vergi Sistemi genel karakteristiği itibariyle beyana dayalı bir vergilendirme öngörür. Buna göre vergilendirmede mükellefin beyanı esas alınmakta ancak buna karşılık, Vergi idaresi tarafından bu beyanların doğruluğu vergi incelemeleri yapmak suretiyle denetlenmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 134. Maddesinde ifade edildiği üzere vergi incelemesinin amacı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlanmaktır.       Vergi incelenmesi ile ...

Devamını Oku »

Prim Borçlarının Taksitlendirilmesinde Uygulanan Tecil Faiz Oranı Yeniden Belirlendi

A- GİRİŞ 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesine istinaden SGK prim borçları 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Bu taksitlendirme yapılırken ödenecek mevcut borca tecil faizi uygulanmaktadır. Tecil faizi oranı 21/10/2010/Kasım ayı itibariyle % 19 dan % 12 ye düşürülmüştür. Bu yazımızda tecil faiz oranı hakkında bilgi verilecek ve örnek hesaplama ile konu ayrıntılı olarak izah edilecektir. B- TECİL FAİZİ ORANI: 27/9/2008 ...

Devamını Oku »

5510 Sayılı Kanunda İş Kazası

I. İş Kazasının Tanımı; İş kazası, 5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre İş Kazası, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan hal ve durumları sonucunda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen yada ruhen özre uğratan olay olarak tanımlanmıştır. Kanunda sayılan hal ve durumlar; a) Sigortalının işyerinde bulunması esnasında, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle ...

Devamını Oku »