SGM MAKALELERİ

Genel Sağlık Sigortasında Bakmakla Yükümlü Olma Kavramının Kapsamı Ve 18 Yaşından Küçük Çocukların Durumu İle Genel Sağlık Sigortası Kapsamı Dışında Kalacaklar

1. Giriş: Genel sağlık sigortası yürürlüğe girdi ve henüz uygulama tam olarak bilinmediği için uygulama da tam olarak oturmamış bulunmaktadır. Bu yazımızda da genel sağlık sigortasının en çok dillendirilen bölümü olan 18 yaş altı çocukların sağlık yardımı hakları, genel sağlık sigortasında bakmakla yükümlü olunanlar ve genel sağlık sigortasının dışında kalacak kesimi değerlendirerek bu konudaki enformasyon çalışmalarına katkı sunmaya çalışacağız.   ...

Devamını Oku »

Genel Sağlık Sigortalığı Başlama-Bitiş Esaslarıyla Yararlanma Şartları

1. Giriş: Sosyal güvenlik kurumlarını birleştiren 5502 sayılı Kanundan sonra T.C. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur mevzuatlarını birleştiren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girmiş bulunuyor. Her üç kurumda geçerli uygulamaları kısmen birleştiren bu yeni yasa bir de önemli ve alışık olunmayan bir uygulamayı daha getiriyor: Genel Sağlık Sigortası. Ekmek-su gibi bir ihtiyaç olduğu izahtan vareste ...

Devamını Oku »

Sosyal Güvenlikte Yeni Dönemde Sigortalı Sayılan Ve Sayılmayanlar

1. Giriş: Derme çatma ve plansız programsız pansuman tedbirlerle oluşturulan, popülist davranışlarla kaynakları hor kullanılan sosyal güvenlik kurumlarımızın bütüncül bakış açısıyla ele alınması tüm siyasi aktörlerce hedefleniyordu.     Bu amacın hedeflendiği savıyla hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunuyor. Öncelikle sosyal güvenlik sistemimizdeki üç başlılığı gidermek norm ve standart ...

Devamını Oku »

Yetim Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanması

I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun uyarınca uzun vadeli sigorta kolları malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarıdır. Ölüm sigortası kapsamında hak sahiplerine ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi, evlenme ödeneği ve cenaze ödeneği yardımları yapılmaktadır. Bu makalede ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları, ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması ile aylıkların başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasından bahsedilecektir.             II- ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR ...

Devamını Oku »

İlaç Ve Tıbbi Malzeme Temininde Acil Hallerde SGK’nın Ödeme Esasları

I-GİRİŞ Sağlık Uygulama Tebliği[1](SUT) uyarınca 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczaneleri sağlık kuruluşları arasında sayılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu sürekli olarak ilaca ve tıbbi malzemeye ulaşımı kolaylaştırma yönünde çalışmakta ve bu yönde adımlar atmaktadır. Bu bağlamda acil hallerde ilaç ve tıbbi malzeme temininin ayrı bir önemi vardır. Bu makalede ...

Devamını Oku »

Sağlık Hizmet Sunumunda Tedavi Türleri Ve Buna İlişkin Ödeme Esasları

I. GİRİŞ Ülke vatandaşlarının sağlık hizmetlerinden yeterince ve zamanında yararlanmaları sosyal devlet olmanın gereklerinden birisidir. Vatandaşların sağlıklı kalabilmeleri ve hastalıkların erken evrelerde tedavi edilmesi için koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmesi gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda tedavi türleri çeşitli adlarla sınıflandırılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık hizmet bedelleri karşılama usul ve esasları dikkate alındığında bunlar ayaktan, yatarak ve günübirlik tedavi olarak sınıflandırılmaktadır. Bu ...

Devamını Oku »

İhale Konusu İşlere Ait İşyeri Borçlarının Tecil Ve Taksitlendirilmesi

I.GİRİŞ 13/3/2010 tarih ve 27520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrası değiştirilmiştir. Söz konusu ...

Devamını Oku »

İşe İade Tazminatından Gelir Vergisi Ve Sigorta Primi Kesintisi Yapılması

I.GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu ile getirilen iş güvencesi işçilerin işten atılma korkuları olmadan çalışmalarını sağlayan önemli bir düzenlemedir. İş sözleşmesinin geçersiz sebeple feshedildiğini ileri süren işçi işe iade davası açabilmektedir. İş Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkeme veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işverenin, ...

Devamını Oku »

Genel Sağlık Sigortalısı Ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerden Alınabilecek İlave Ücret Oranları

I.GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler ...

Devamını Oku »

Yeni Tescil Edilen İşyerleri Yönünden 4447 Sayılı Kanununun Geçici 10. Maddesinde Öngörülen Teşvikten Yararlanılması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

1-GİRİŞ 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinde[1] öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılabilmesi için, sigortalılar ve işyerleri yönünden maddede aranılan şartların tamamının sağlanmış olması gerekmektedir. Maddede aranılan şartlardan sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılma şartı hariç diğerleri, aylık prim ve hizmet belgelerinin 06111 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmesinden önce sistem tarafından sorgulanmakta ve ...

Devamını Oku »