>

SİRKÜLER

SİRKÜLER 28- Döviz satışlarına binde 1 oranında BSMV uygulanmasına karar verildi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/28 SİRKÜLER TARİHİ: 15.05.2019 Konu: 15.05.2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile döviz satışlarına binde 1 oranında BSMV uygulanmasına karar verilmiştir. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 27- Tütün mamülleri, cep telefonu ve hurda araç teşvikinden yararlanacak ÖTV oran ve tutarlarını düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/27 SİRKÜLER TARİHİ: 01.05.2019 Konu: 01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün ürünlerinin asgari maktu tutarında değişiklik, cep telefonlarındaki ÖTV artışı, hurda teşviki kapsamında araçlarda asgari maktu vergi tutarında düzenlemeler yapılmıştır.   Karara göre; sigara, puro ve toz halindeki tütünde asgari maktu vergi tutarı 0,2679 lira oldu. Bundan önce ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 26- Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” mükelleflerin bilgisine sunulmuştur.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/26 SİRKÜLER TARİHİ: 16.04.2019 Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” mükelleflerin bilgisine sunulmuştur. Söz konusu tebliğ taslağına www.gib.gov.tr adresinden aşağıdaki linkten ulaşılabilir. http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/tebligtaslak15042019.pdf SAYGILARIMIZLA

Devamını Oku »

SİRKÜLER 25- Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri no.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/25 SİRKÜLER TARİHİ: 12.04.2019 Konu: 12.04.2019 tarih ve 30743 sayılı Resmi Gazete’de İhraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının teslimlerinde ÖTV’nin sıfır uygulanmasına yönelik uygulamanın detayları açıklanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6) MADDE 1 – 5/3/2015 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 24- 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı açıklandı

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 51  Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi :04/04/2019 Sayısı: KVK-51 / 2019-1 / Yatırım İndirimi – 37İlgili olduğu maddeler: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri   :Ticari Kazanç, Zirai Kazanç ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 23- 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (plastik poşet hk.) Genel Tebliği yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/22 SİRKÜLER TARİHİ: 04.04.2019 Konu: 04.04.2019 tarih ve 30735 sayılı Resmi Gazete’de 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (plastik poşet hk.) Genel Tebliği yayımlanmıştır. GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve konusu, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 22- 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır

TC. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/115 Konusu: 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması Tarihi : 29/03/2019 Sayısı  : VUK-115 / 2019-5 1. Giriş: Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 21- 7166 sayılı kanunla getirilen sosyal güvenlik destek ve teşvikleri

SGM SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2019/21 SİRKÜLER TARİHİ:29.03.19 Bilindiği üzere 22.2.2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19. maddesine, son fıkrasından önce gelmek üzere ondördüncü fıkra ile işverenlerimize yeni bir teşvik imkanı getirilmiştir. Söz konusu teşviki için hem sigortalı hem ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 20- İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi hakkında Genel Tebliğ yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/20 SİRKÜLER TARİHİ: 28.03.2019 Konu: 28.03.2019 tarih ve 30728 sayılı Resmi Gazete’de İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi hakkında KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25) yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 19- Basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna ve hasılat esaslı vergilendirme konularına açıklık getiren KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25) yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/19 SİRKÜLER TARİHİ: 23.03.2019 Konu: 23.03.2019 tarih ve 30723 sayılı Resmi Gazete’de basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna ve hasılat esaslı vergilendirme konularına açıklık getiren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25) yayımlanmıştır. MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama ...

Devamını Oku »