SİRKÜLER

SİRKÜLER 29- Verbise kayıt zorunluluğu 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2020/29 SİRKÜLER TARİHİ: 24.06.2020 Konu:  Kişisel verileri Koruma Kurulu internet sitesinde yaptığı 23/06/2020 tarih ve 2020/482 duyuruda, Verbise kayıt zorunluluğunu 30.09.2020 tarihine kadar uzatmıştır. VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 28- Dikkat! Verbise kayıt zorunluluğu ve e- irsaliyeye geçiş zorunluluğu 01.07.2020 tarihi itibarıyla başlıyor.

SİRKÜLER 28- Dikkat! Verbise kayıt zorunluluğu ve e- irsaliyeye geçiş zorunluluğu 01.07.2020 tarihi itiabarıyla başlıyor. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/28 SİRKÜLER TARİHİ: 23.06.2020 Konu: Verbise kayıt zorunluluğu ve e- irsaliyeye geçiş zorunluluğu 01.07.2020 tarihi itiabarıyla başlıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2019/387 sayılı kararında kayıt zorunluluğunu 30.06.2020 tarihine kadar uzatmıştı. Söz konusu kararda, “Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 27- Merkez Bankası, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yüzde 10 olarak belirlenmiştir.

SİRKÜLER 27- Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak belirlenmiştir. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/27 SİRKÜLER TARİHİ: 13.06.2020 Konu: Merkez Bankası 13.06.2020tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 26- Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/26 SİRKÜLER TARİHİ: 28.05.2020 Konu: 131 No.lu VUK Sirküleri ile elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 19 Hazirana kadar uzatılmıştır. T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/131 Konusu:  Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 25- Vergi Mevzuatında Yeni Düzenlemeler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/25 SİRKÜLER TARİHİ: 27.05.2020 Konu: 2569 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kambiyo işlemlerinde BSMV oranı %1’e yükseltilmiş, ayrıca 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişiklikler ve 193 sayılı Kanunla ilgili diğer bazı hususların açıklanmasına ilişkin 311 No.lu Gelir Vergisi genel tebliği ve Vergi indiriminin ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 24- Kar payı kısıtlamasına ilişkin tebliğ yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/24 SİRKÜLER TARİHİ: 17.05.2020 Konu: 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü maddenin (yürürlük 17.04.2020) uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ yayımlandı. Söz konusu maddeye göre, Sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’e kadarının dağıtımına karar verilebilecek ve geçmiş yıl kârların ve serbest yedek ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 23- 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için bir yıla kadar ilave süre verilebilecek.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/23 SİRKÜLER TARİHİ: 09.05.2020 Konu: 09.05.2020 tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2501 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilecek. Söz konusu karar aşağıdadır: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 22- Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına ilişkin genel tebliğ yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/22 SİRKÜLER TARİHİ: 08.05.2020 Konu: Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) 08.05.2020 tarih ve 31121 Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 32) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 21- E-defter beratlarının yükleme süreleriyle ilgili olarak duyuru yapılmıştır.

SİRKÜLER 21- GİB E-Defter beratlarının yükleme süreleri hakkında duyuru yaptı. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/21 SİRKÜLER TARİHİ: 29.04.2020 Konu: GİB tarafından yayımlanan 29/04/2020 tarihli duyuruda E-Defter beratlarının yeni yükleme sürelerini belirlemiştir. E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME  DUYURUSU 29/04/2020 Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 126 ve 128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleriyle elektronik ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 20- Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/20 SİRKÜLER TARİHİ: 17.04.2020 Konu: GİB tarafından yayımlanan 127 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/127 Konusu: 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ...

Devamını Oku »