SİRKÜLER

SİRKÜLER 26- Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/26 SİRKÜLER TARİHİ: 28.05.2020 Konu: 131 No.lu VUK Sirküleri ile elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 19 Hazirana kadar uzatılmıştır. T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/131 Konusu:  Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 25- Vergi Mevzuatında Yeni Düzenlemeler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/25 SİRKÜLER TARİHİ: 27.05.2020 Konu: 2569 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kambiyo işlemlerinde BSMV oranı %1’e yükseltilmiş, ayrıca 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişiklikler ve 193 sayılı Kanunla ilgili diğer bazı hususların açıklanmasına ilişkin 311 No.lu Gelir Vergisi genel tebliği ve Vergi indiriminin ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 24- Kar payı kısıtlamasına ilişkin tebliğ yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/24 SİRKÜLER TARİHİ: 17.05.2020 Konu: 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü maddenin (yürürlük 17.04.2020) uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ yayımlandı. Söz konusu maddeye göre, Sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’e kadarının dağıtımına karar verilebilecek ve geçmiş yıl kârların ve serbest yedek ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 23- 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için bir yıla kadar ilave süre verilebilecek.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/23 SİRKÜLER TARİHİ: 09.05.2020 Konu: 09.05.2020 tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2501 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilecek. Söz konusu karar aşağıdadır: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 22- Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına ilişkin genel tebliğ yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/22 SİRKÜLER TARİHİ: 08.05.2020 Konu: Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) 08.05.2020 tarih ve 31121 Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 32) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 21- E-defter beratlarının yükleme süreleriyle ilgili olarak duyuru yapılmıştır.

SİRKÜLER 21- GİB E-Defter beratlarının yükleme süreleri hakkında duyuru yaptı. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/21 SİRKÜLER TARİHİ: 29.04.2020 Konu: GİB tarafından yayımlanan 29/04/2020 tarihli duyuruda E-Defter beratlarının yeni yükleme sürelerini belirlemiştir. E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME  DUYURUSU 29/04/2020 Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 126 ve 128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleriyle elektronik ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 20- Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/20 SİRKÜLER TARİHİ: 17.04.2020 Konu: GİB tarafından yayımlanan 127 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/127 Konusu: 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 19- Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/19 SİRKÜLER TARİHİ: 17.04.2020 Konu: 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. 7244 sayılı Kanunda yer alan bazı düzenlemeler şunlardır: Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 18- Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi uygulaması 01.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/18 SİRKÜLER TARİHİ: 04.04.2020 Konu: 04 Nisan 2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi uygulamasına henüz başlamamış iller için uygulama başlangıcı 01.07.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 17- İhraç kayıtlı teslimlere ilişkin süreler mücbir sebep nedeniyle uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/17 SİRKÜLER TARİHİ: 01.04.2020 Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı 31/03/2020 tarih ve KDV-68/2020-1 sayılı sirkülerinde ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin sürelerin mücbir sebep nedeniyle uzatıldığını açıklamıştır. T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/68  Konusu :  Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Tarihi : 31/3/2020 Sayısı : KDV-68/2020-1 İlgili ...

Devamını Oku »