SİRKÜLER

SİRKÜLER 52- 2018 yılı yeniden değerleme oranı %23,73 olarak belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/52 SİRKÜLER TARİHİ: 30.11.2018   Konu: 503 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %23,73 olarak belirlenmiştir. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 503) RG SAYISI: Sayı : 30611 Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 51- Türk Lirasına çevrilen sözleşmelerde damga vergisine ilişkin sirküler yayımlandı

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/51 SİRKÜLER TARİHİ: 22.11.2018   Konu: 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkındadır.   T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Damga Vergisi Sirküleri/22   Konusu: 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında. Tarihi: 22/11/2018 Sayısı: DV-22/2018-1/Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi   1. ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 50- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008 32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/50 SİRKÜLER TARİHİ: 16.11.2018   Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008 32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) 16.11.2016 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.   Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 49- Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin “ihracat genelgesi” yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/49 SİRKÜLER TARİHİ: 06.11.2018   KONU: Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 12 nci maddesinin birinci fıkrasına ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 48- Bazı sektörlerde yılsonuna kadar KDV ve ÖTV’de indirim imkanı ile tapu harcının düşük orandan uygulamasına devam edilecek.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/48 SİRKÜLER TARİHİ: 01.11.2018   Konu: 31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 31.12.2018 tarihine kadar bazı sektörler için KDV indirimi, ÖTV indirimi imkanı getirilmiştir ayrıca Tapu Harcında indirimli oranda uygulamaya devam edilmesi kararı verilmiştir.      Yukarıda yer verilen Cumhurbaşkanı kararına göre; Konut ve iş yerlerinde 31.10.2018’e kadar yüzde 8 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 47- ÖKC’lerle ilgili bazı sorumlulukların başlangıç tarihi 01.01.2019 tarihine uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/47 SİRKÜLER TARİHİ: 31.10.2018   Konu: 31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502) ile günlük kapanış (Z) raporlarına ait bilgilerin muhafaza edilmesi ve GİB’in erişimine sunacak altyapının kurulması için 1.10.2018’de biten süre, 1.1.2019’a uzatıldı. Ayrıca perakende mal satışlarıyla hizmet ifalarına yönelik ÖKC’lerle gerçekleştirilen ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 46- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin birleştirilmesi uygulamasının başlangıcı 01.07.2019 tarihine ertelenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/46 SİRKÜLER TARİHİ: 27.10.2018   27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)”  ile Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi 01.07.2019 tarihine uzatılmıştır.     27 Ekim 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 45- e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçişi 01.07.2019 tarihine çekilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/45 SİRKÜLER TARİHİ: 25.10.2018 Konu: Daha önce 01.01.2019 olarak açıklanan e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme süresi 1.7.2019 tarihine çekilmiştir.   • 2017 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1.1.2019 tarihi yerine, 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına ve 1.1.2020 tarihinden itibaren de e-Defter Uygulamasına (2018 ve izleyen ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 44- 2017 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına geçme süresi 01.07.2019 tarihine, e-Defter uygulamasına geçme süresi 01.01.2020 tarihine çekilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/44 SİRKÜLER TARİHİ: 25.10.2018 Konu: Daha önce 01.01.2019 olarak açıklanan e-Faturaya dahil olma zorunluluğu 01.07.2019 tarihine çekilmiştir.   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellenmiştir. Söz konusu genel Tebliğ taslağı ile; • E-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemlerine GİB tarafından mükelleflere ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv Portali yöntemi eklenmesi,, • Hali hazırda 421 ...

Devamını Oku »