SİRKÜLER

SİRKÜLER 15- Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi süresi 1 ay ertelenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/15 SİRKÜLER TARİHİ: 17.03.2020 Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı 17/03/2020 tarih VUK-125 / 2020-4 sayılı sirkülerinde yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin 30 Nisan 2019 gününe kadar ertelemiştir. T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/125 Konusu: 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 14- 2151 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2007/12888 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar” da çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/14 SİRKÜLER TARİHİ: 03.03.2020 Konu: 2151 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2007/12888 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar” da çeşitli değişikliklere iş bu sirkülerde yer verilecektir. İlişkili kişi tanımında değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda, ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 13- 03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerle, mevzuatta yapılan düzenlemeler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/13 SİRKÜLER TARİHİ: 03.03.2020 Konu: 03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerle, mevzuatta yapılan düzenlemelere iş bu sirkülerde yer verilecektir. Külçe metal teslimlerinde tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a çıkarılmıştır.Hazine ve Maliye Bakanlığınca, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödeme/işlemler sırasında, tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 12- GEKAP beyannamesinin verilme süresi 30.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/12 SİRKÜLER TARİHİ: 28.02.2020 Konu: : 02.03.2020 tarihine kadar verilmesi gereken Ocak ayı GEKAP beyannamesinin süresi 30.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/124 Konusu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme sürelerinin uzatılması. Tarihi: 28/02/2020      Sayısı: VUK-124/ 2020-3 1. ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 11- Değerli Konut Vergisinin uygulaması 1 yıl ertelenmiş olup, VUK’a eklenen “Kanun yolundan vazgeçme” maddesinin uygulamasına yönelik tebliğ yayımlanmıştır.

SİRKÜLER 11- Değerli Konut Vergisinin uygulaması 1 yıl ertelenmiş olup, VUK’a eklenen “Kanun yolundan vazgeçme” maddesinin uygulamasına yönelik tebliğ yayımlanmıştır. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/11 SİRKÜLER TARİHİ: 27.02.2020 Konu: 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ile düzenlenen Değerli Konut Vergisi 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 10- 2020/Ocak GEKAP Beyannamesini verecek tüm mükelleflerin dikkatine!!!

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/10 SİRKÜLER TARİHİ: 26.02.2020 KONU: Geri Kazanım Payı Beyannamesi Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” 7/2/2020 tarihinde yayınlanmıştır. Bilindiği üzere üzere; 04 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” ile 2872 sayılı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 9- Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/9 SİRKÜLER TARİHİ: 12.02.2020 Konu: : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı GEKAP beyannamesinin verilmesine ışık tutacak olan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları internet sitesinde yayımlamıştır. Söz konusu dokümana aşağıdaki uzantıdan ulaşılabilir: https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gekapusulesas-20200210184744.pdf Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve yorum yapma amaçlı olup, mevzuat hükümlerinin yerine geçmez. Bu yayınların kullanımı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 8- Bursa, Eskişehir ve Konya’da Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi verilmeye başlanıyor, kalan şehirlerde mart ayından itibaren verilecek.

SİRKÜLER 8- Bursa, Eskişehir ve Konya’da Muhtasar Prim ve Hizmet beyannamesi verilmeye başlanıyor, kalan şehirlerde mart ayından itibaren verilecek. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/8 SİRKÜLER TARİHİ: 902.2020 Konu: : Bilindiği üzere, Kırşehir , Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde Muhtasar Prim ve Hizmet beyannamesi öteden beri verilmekteydi. 09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 7- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 2) yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/7 SİRKÜLER TARİHİ: 05.02.2020 Konu: : 05.02.2020 tarih ve 31030 sayılı Resmi Gazete’de, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 2) yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) MADDE 1 – 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 6- 2020 yılında uygulanacak geri kazanım katılım payları belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/6 SİRKÜLER TARİHİ: 25.01.2020 Konu: : 25.01.2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2063 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak geri kazanım katılım payı tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Söz konusu karara aşağıdaki uzantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200125-19.pdf Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve yorum yapma amaçlı olup, mevzuat hükümlerinin yerine geçmez. ...

Devamını Oku »