SİRKÜLER

SİRKÜLER/9 -Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Dair Seri No:1 Numaralı Tebliğ, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

SİRKÜLER Sirküler Tarihi : 21.02.2017 Sirküleri No: 2017/09 KONU: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Dair Seri No:1 Numaralı Tebliğ, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.   6728 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi ile 15/07/2016 tarihinde Gelir Vergisi Kanunu’na “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” başlıklı 98/A maddesi eklenmiş, söz konusu madde düzenlemesi aşağıdaki gibidir:   “Madde 98/A Muhtasar ve prim ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/8- Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemi 470 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile yürürlüğe girmiştir.

SİRKÜLER Sirküler Sayısı : 2017 / 08 Sirküler Tarihi : 16.02.207 Konu              : Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemi 470 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile yürürlüğe girmiştir. ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/07-16.02.2017 tarih ve 29981 sayılı Resmi Gazete’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Denetim Kuruluşu Yetkilendirme Şartlarına İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır.

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ: 16.02.2017 SİRKÜLER SAYISI : 2017/07 KONU : 16.02.2017 tarih ve 29981 sayılı Resmi Gazete’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Denetim Kuruluşu Yetkilendirme Şartlarına İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 75935942-050.01.04 – [03/23]           Karar Tarihi: 09/02/2017 Konusu: Denetim Kuruluşu Yetkilendirilme Şartlarından 13/1-i Maddesinin Uygulanması Bilindiği gibi, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/06- Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14.02.2017 tarih ve 29979 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

SİRKÜLER Sirküler Tarihi : 15/02/2017 Sirküleri No: 2017/06 KONU: Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14.02.2017 tarih ve 29979 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 7’nci ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/05- Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri Nolu Tebliğ, 15.02.2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 15/02/2017 Sirküleri No: 2017/05 KONU: Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri  Nolu Tebliğ, 15.02.2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/03- Vergi Usul Kanunu’nun 478 Sıra Nolu Tebliği, 11.02.2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 13/02/2017 Sirküleri No: 2017/03 KONU: Vergi Usul Kanunu’nun 478 Sıra Nolu Tebliği, 11.02.2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 478) Münhasıran Sahte Belge Düzenlenmesi Nedeniyle Mükellefiyet Kayıtlarının Re’sen Terkin Edilmesi Halinde Teminat Uygulaması 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/02- Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

  VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 06/02/2017 Sirküleri No: 2017/02 KONU: Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.  3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtlara ilişkin damga vergisi oranının belirlenmesine, mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına, indirimli orana tabi ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER/01- 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

SİRKÜLER Sirküler Tarihi : 27/01/2017 Sirküleri No: 2017/01 KONU: 18.01.2017 tarihinde kabul edilen 6770 nolu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 226- Bu maddenin yürürlüğe ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER-Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir.

BAĞIMSIZ DENETİM SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/01 SİRKÜLER TARİHİ: 26.05.2018 Konu: Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 26 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30432 Karar Sayısı: 2018/11597 Konu: Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/3/2018 tarihli ve 431 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret ...

Devamını Oku »

2014/6 Değerli Kağıt Bedelleri 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir.

SİRKÜLER:     2014/6 KONU:     Değerli Kağıt Bedelleri 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden    Belirlenmiştir. Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye ...

Devamını Oku »