SİRKÜLER

Sirküler 2013/7 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar

SİRKÜLER         : 2013/7 KONU               : Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar   1. VERGİ  LEVHALARI SİSTEMDEN YAZDIRILACAKTIR : Bilindiği üzere, 27 Mayıs 2011 tarih ve 27948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılmış olup, vergi levhası alma ve bulundurma mecburiyeti devam etmektedir. Buna göre ...

Devamını Oku »

2013/6 Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı

SİRKÜLER         :  2013/6 KONU               :  Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı Bilindiği üzere mevcut düzenlemeye göre yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterin 31.03.2013 tarihine kadar kapanış onaylarının yaptırılması gerekmektedir. Yevmiye defterinin kapanış onayının Haziran sonuna kadar yapılmasına ilişkin kanun teklifi Meclise sevk edilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013/5 KDV Tevkifatına Tabi Olan Mallarda ve Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

SİRKÜLER         :  2013/5 KONU               :  KDV Tevkifatına Tabi Olan Mallarda ve Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.   26.2.2013 tarihli ve 28571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan tevkifata konu mallar ve tevkifat oranlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. 1 Mart 2013 tarihinden itibaren geçerli ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013-4 Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranları Sabitlenmiştir

SİRKÜLER         :  2013/4 KONU               :  Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranları Sabitlenmiştir   Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanun’un 81 inci maddesine göre kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1 ila %6,5 arasında değişiklik göstermekteydi. 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 9 ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013-3 2013 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları

SİRKÜLER         :  2013/3 KONU               :  2013 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları   1 Ocak 2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013-2 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında Arttırılarak 2013 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER         :  2013/2 KONU               : Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında   Arttırılarak 2013 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.  31.12.2012 tarih ve mükerrer 28514 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013-1 VUK’ nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında Arttırılarak 2013 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi

SİRKÜLER         :  2013/01 KONU                   : VUK’ nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında   Arttırılarak 2013 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi 31 Aralık 2012 Tarihli ve mükerrer 28514 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 422 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu’nun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna ...

Devamını Oku »

Sirküler 2012-6 Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ve Maktu vergi Tutarları ile Tapu Harcında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER         : 2012/06 KONU               : Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ve Maktu vergi Tutarları ile Tapu Harcında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı 22.09.2012 tarih ve 28414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV’ye tabi bazı mallara uygulanan ÖTV oranları ve maktu vergi tutarları ile tapu işlemleri üzerinden alınan tapu harçları yeniden belirlenmiştir. Söz ...

Devamını Oku »

Sirküler 2012-5 Limited Şirket Pay Devirlerinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması

SİRKÜLER         : 2012/05 KONU               : Limited Şirket Pay Devirlerinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması Bilindiği üzere limited şirket kuruluşlarında düzenlenen ana mukaveleler damga vergisinden, noterlik işlemleri de harçtan istisna edildiğinden ve Limited şirket pay devir sözleşmeleri ana mukaveleyi tadil eden belge vasfında kabul edildiğinden; a)    Düzenlenen pay devir mukavelelerine de damga vergisi istisnası uygulanmakta, b)    Pay devrinin, Ortak ...

Devamını Oku »