SİRKÜLER

Sirküler 2013-3 2013 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları

SİRKÜLER         :  2013/3 KONU               :  2013 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları   1 Ocak 2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013-2 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında Arttırılarak 2013 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER         :  2013/2 KONU               : Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında   Arttırılarak 2013 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.  31.12.2012 tarih ve mükerrer 28514 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013-1 VUK’ nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında Arttırılarak 2013 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi

SİRKÜLER         :  2013/01 KONU                   : VUK’ nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında   Arttırılarak 2013 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi 31 Aralık 2012 Tarihli ve mükerrer 28514 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 422 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu’nun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna ...

Devamını Oku »

Sirküler 2012-6 Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ve Maktu vergi Tutarları ile Tapu Harcında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER         : 2012/06 KONU               : Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ve Maktu vergi Tutarları ile Tapu Harcında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı 22.09.2012 tarih ve 28414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV’ye tabi bazı mallara uygulanan ÖTV oranları ve maktu vergi tutarları ile tapu işlemleri üzerinden alınan tapu harçları yeniden belirlenmiştir. Söz ...

Devamını Oku »

Sirküler 2012-5 Limited Şirket Pay Devirlerinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması

SİRKÜLER         : 2012/05 KONU               : Limited Şirket Pay Devirlerinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması Bilindiği üzere limited şirket kuruluşlarında düzenlenen ana mukaveleler damga vergisinden, noterlik işlemleri de harçtan istisna edildiğinden ve Limited şirket pay devir sözleşmeleri ana mukaveleyi tadil eden belge vasfında kabul edildiğinden; a)    Düzenlenen pay devir mukavelelerine de damga vergisi istisnası uygulanmakta, b)    Pay devrinin, Ortak ...

Devamını Oku »

Sirküler 2012-4 18 Mayıs 2012 Tarih Ve 28296 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 2012/3172 Bakanlar Kurulu Kararı İle Akaryakıt ÖTV Oranlarında İndirime Gidildi.

SİRKÜLER         : 2012/04 KONU               : 18 Mayıs 2012 Tarih Ve 28296 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 2012/3172 Bakanlar Kurulu    Kararı İle Akaryakıt ÖTV Oranlarında İndirime Gidildi. 18 Mayıs 2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2012/3172 Bakanlar Kurulu Kararı ile akaryakıt ürünlerinde vergi indirimine gidildi. Bakanlar Kurulu, Özel Tüketim Vergisi’nde yeni düzenleme yaparak kurşunsuz benzin ve motorinin ...

Devamını Oku »

Sirküler 2012-2 Son Yapılan Düzenlemelerde Kdv Tevkifat Uygulaması Ve Özellikli Durumlar

SİRKÜLER         :  2012/2 KONU               :  Son Yapılan Düzenlemelerde Kdv Tevkifat Uygulaması Ve Özellikli Durumlar   (117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, 14/04/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu tebliğ, yayımı izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girecektir.)1. KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından ...

Devamını Oku »