SİRKÜLER

SİRKÜLER 5- GİB, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin kılavuzlar yayımladı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/5 SİRKÜLER TARİHİ: 22.01.2020 Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin hazırlanan kılavuzlar internet sitesinde yayımladığını duyurdu. Söz konusu kılavuz ve dokümanlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve yorum yapma amaçlı olup, mevzuat hükümlerinin yerine geçmez. Bu yayınların kullanımı ile doğacak sorunlardan kurumumuz sorumlu tutulamaz. Yayınlarımızın içeriğindeki ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 4- Merkez Bankası tarafından İhracat Genelgesi yayımladı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/4 SİRKÜLER TARİHİ: 20.01.2020 Konu: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2019 tarih ve 30995/5.Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle yurtiçine getirilen ihracat bedellerinin %80’inin bankalara satılma zorunluluğu kaldırılmasına ilişkin açıklamaların da yer aldığı 16.01.2020 tarihli İhracat Genelgesi Merkez Bankası tarafından yayımlandı. Söz konusu genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi-16012020.pdf?MOD=AJPERES&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 3- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması ile İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/3 SİRKÜLER TARİHİ: 14.01.2020 Konu: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi esnasında beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilen mükelleflerden/işverenlerden talep edenlere, sadece ücret ödemeleri ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 2- Bazı mobilyada KDV oranı kalıcı olarak %8’e indirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/2 SİRKÜLER TARİHİ: 02.01.2020 Konu: 02.01.2020 tarih ve 30996 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile bazı mobilya ürünlerinde KDV oranı kalıcı olarak %8’e, tavuk yumurtası ve balık ürünlerinin toptan teslimlerinde KDV %1’e indirilmiştir. 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 1- İhracat bedellerinin TL’ye çevrilme zorunluluğu kaldırıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/1 SİRKÜLER TARİHİ: 31.12.2019 Konu: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2019 tarih ve 30995/5.Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle yurtiçine getirilen ihracat bedellerinin %80’inin bankalara satılma zorunluluğu yıl başından geçerli olmak üzere kaldırıldı         Hazine ve Maliye Bakanlığından:   TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 60- Gecikme zammı oranı %1,6’ya, tecil faiz oranı %15’e indirildi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/60 SİRKÜLER TARİHİ: 30.12.2019 Konu: 30.12.19 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete ile Gecikme zammı oranının aylık %1,6’ya, tecil faiz oranının %15’e düşürüldüğü ilan edilmiştir. Kararlar yayım tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 1987 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 59- Vergi kanunlarındaki ödenecek vergi, harç ve cezalara ilişkin olarak 2020 yılında geçerli olacak tutarların yer aldığı genel tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/59 SİRKÜLER TARİHİ: 27.12.2019 Konu: Vergi kanunlarındaki ödenecek vergi, harç ve cezalara ilişkin olarak 2020 yılında geçerli olacak oranların yer aldığı genel tebliğler 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı Söz konusu tebliğlere aşağıdaki uzantıdan ulaşılabilir: https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-27&mukerrer=2 Not: Sitemizde yer alan yayınlar bilgi verme ve yorum yapma amaçlı olup, mevzuat hükümlerinin ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 58- Verbis’e kayıt süreleri kurul tarafından uzatılmıştır

SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2019/58 SİRKÜLER TARİHİ: 27.12.2019 Konu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Verbis’e kayıt süreleri uzatılmasına karar vermiştir. VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Tarihler Hakkında 2019/387 Sayılı Kurul Karar Özeti Karar No : 2019/387 Konu Özeti :Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihlerinin düzenlenmesi Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 57- Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yüzde 12,75 olarak belirlemiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/57 SİRKÜLER TARİHİ: 26.12.2019 Konu: Merkez Bankası 21.12.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, vadesine en fazla 3 ay kalan senetlerde karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 12,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 13,75 olarak belirlenmiştir. 21 Aralık 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 30985 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bankamızca, ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 56- Makine ve teçhizat alımında KDV istisna süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/56 SİRKÜLER TARİHİ: 24.12.2019 Konu: Makine ve teçhizat alımında KDV istisna süresi 7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. Maddesi ile 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. Maddesi aşağıdaki gibidir: 25/10/1984 tarihli ve ...

Devamını Oku »