SİRKÜLER

SİRKÜLER 21- 7166 sayılı kanunla getirilen sosyal güvenlik destek ve teşvikleri

SGM SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2019/21 SİRKÜLER TARİHİ:29.03.19 Bilindiği üzere 22.2.2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19. maddesine, son fıkrasından önce gelmek üzere ondördüncü fıkra ile işverenlerimize yeni bir teşvik imkanı getirilmiştir. Söz konusu teşviki için hem sigortalı hem ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 20- İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi hakkında Genel Tebliğ yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/20 SİRKÜLER TARİHİ: 28.03.2019 Konu: 28.03.2019 tarih ve 30728 sayılı Resmi Gazete’de İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi hakkında KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25) yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 19- Basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna ve hasılat esaslı vergilendirme konularına açıklık getiren KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25) yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/19 SİRKÜLER TARİHİ: 23.03.2019 Konu: 23.03.2019 tarih ve 30723 sayılı Resmi Gazete’de basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna ve hasılat esaslı vergilendirme konularına açıklık getiren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25) yayımlanmıştır. MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 18- İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV uygulanmak suretiyle alınan araçların tesliminde de %18 oranı uygulanacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/18 SİRKÜLER TARİHİ: 22.03.2019 Konu: 22.03.2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yayımı tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 oranında KDV uygulanmak suretiyle alınan araçların tesliminde uygulanacak KDV oranının ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 17- KDV, ÖTV ve Tapu Harcında indirimli orandan uygulamaya 30.06.2019 ve 31.12.2019 tarihine kadar devam edilecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/17 SİRKÜLER TARİHİ: 21.03.2019 Konu: 21.03.2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 31.03.2019 tarihinde sona erecek olan KDV, ÖTV  ve Tapu Harcında indirimli orandan uygulamaya 31.12.2019 tarihine kadar devam edilecektir. Yukarıda yer verilen Cumhurbaşkanı kararına göre; Konut ve iş yerlerinde 31.03.2019’a kadar yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranının 31.12.2019 tarihine kadar ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 16- 2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemelerin söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyeceğine ilişkin 307 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/16 SİRKÜLER TARİHİ: 15.03.2019 Resmî GazeteTEBLİĞGELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 307)MADDE 1 – 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nin “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması” başlıklı bölümünün ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 15- Uçuş ve dalış hizmetlerinde istisna, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda esnaf muaflığı, tazminat ödemelerinde istisna uygulaması ve 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi konularında açıklamalar içeren 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/15 SİRKÜLER TARİHİ: 15.03.2019 Konu: Uçuş ve dalış hizmetlerinde istisna, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda esnaf muaflığı, tazminat ödemelerinde istisna uygulaması ve 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi konularında açıklamalar içeren 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. GELİR VERGİSİ ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 14- Gelir İdaresi Başkanlığı “Temel Faturalar” için “e-Fatura İptal Portalı”nın mükelleflerin hizmetine sunulduğunu duyurmuştur.

VERGİ/TİCARET SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/14 SİRKÜLER TARİHİ: 05.03.2019 Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı “Temel Faturalar” için “e-Fatura İptal Portalı”nın mükelleflerin hizmetine sunulduğunu duyurmuştur. Söz konusu duyuru şu şekildedir: e-Fatura uygulamasında “Temel Fatura” senaryosunda düzenlenen ancak e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden Kabul veya Red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların, elektronik ortamda iptal talebinin e-Faturanın düzenleyicisi tarafından oluşturulması ve iptal taleplerinin elektronik ortamda muhatabı alıcıları ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 13- İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin kararın uygulama süresi 6 ay daha uzatılmıştır.

TİCARET SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/13 SİRKÜLER TARİHİ: 03.03.2019 KONU: 04.09.2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğuna ilişkin tebliğin uygulama süresi 6 ay daha uzatılmıştır. Dolayısıyla uygulama 4.9.2019 tarihine kadar sürecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE DEĞİŞİKLİK ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 12- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dövizli sözleşmelere ilişkin “sıkça sorulan sorular” hakkında duyuru yayımlanmıştır

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (2018-32/52) KAPSAMINDA HAZIRLANAN SIKÇA SORULAN SORULAR HAKKINDA DUYURU 16 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018-32/52 sayılı Tebliğ konusu Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelerle ilgili olarak Bakanlığımız internet sitesi üzerinde Sıkça Sorulan Sorular bölümü oluşturulmuş olup, söz konusu bölüme https://www.hmb.gov.tr/mali-sektorle-iliskiler-ve-kambiyo-sikca-sorulan-sorular linki üzerinden erişilebilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

Devamını Oku »