SİRKÜLER

SİRKÜLER 55- 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58; 2020 yılı motorlu taşıtlar vergisi artış oranı %12 olarak belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/55 SİRKÜLER TARİHİ: 23.12.2019 Konu: 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi artış oranı %12 olarak belirlenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 512) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 54- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-arşiv uygulamalarına ilişkin duyuru yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/53 SİRKÜLER TARİHİ: 13.12.2019 KONU: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.ebelge.gib.gov.tr adresinde e-arşiv uygulamalarına ilişkin duyuru yapılmıştır. E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK VE TUTARI 5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALİNDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 53- Dijital Hizmet Vergisi ile Konaklama Vergisini içeren ve gelir vergisine yeni vergi dilimi ekleyen, binek otolara ilişkin amortisman ve gider hükümlerinde değişiklik yapan 7194 sayılı torba Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/52 SİRKÜLER TARİHİ: 07.12.2019 Konu: 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kanuna aşağıdaki uzantıdan ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm SAYGILARIMIZLA…

Devamını Oku »

SİRKÜLER 51- TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 7193 Sayılı Kanunla düzenlenen hükümlerin yürürlük tarihleri hakkında bilgilendirme

Yürürlük – Dijital hizmet vergisine ilişkin hükümler bu Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ay başında, – Konaklama vergisine ilişkin hükümler 1/4/2020 tarihinde, – Taşıma gideri ve hakemlere ödenecek ücretlere istisnanın son verilmesine ilişkin hükümler yayım tarihini izleyen ay başında, -Binek otomobillerin gider ve amortismanlarına ilişkin hükümler 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde, – ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 50- Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/50 SİRKÜLER TARİHİ: 25.11.2019 Konu: 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, 21/11/2019 TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Söz konusu kanunda birçok düzenleme yer alırken öne çıkan düzenlemeler şunlardır: Türkiye’de sunulan dijital hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 48- Özel fatura uygulamasında değişiklik yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/49 SİRKÜLER TARİHİ: 08.11.2019 Konu: 08.11.2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazetede Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 28) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 48- Turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/48 SİRKÜLER TARİHİ: 02.11.2019 Konu: 02.11.2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete’de Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 47- Tecil faizi oranı yıllık %19’a düşürülmüştür.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/47 SİRKÜLER TARİHİ: 25.10.2019 Konu: 25.10.19 tarihli ve 30929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 4) ile yapılan düzenlemeyle yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %19’a düşürülmüştür. TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 4) Tecil Faizi MADDE 1 – 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 46- “Belgelerimi elektronik ortamda düzenlemek zorunda değilim” demeyin, yeni tebliğ sizi de ilgilendirebilir!

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/46 SİRKÜLER TARİHİ: 23.10.2019 Konu: 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, VUK uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik kullanıcı sayısını artırıcı hükümler içermektedir. Dolayısıyla ilgililerin daha sonra herhangi bir yaptırıma tabi olmamak için açıklanan hükümlere dikkat etmesi gerekmektedir. -Öncelikle yayımlanan yeni genel tebliğ ile ...

Devamını Oku »