Katma Değer Vergisi Kanununun 28 İnci Maddesine İlişkin

20.10.2008

Karar Sayısı : 2008/14092

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/8/2008 tarihli ve 83162 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün;

a) 22 nci sırasına,

9603.21.00.00.00 Diş fırçaları
satırından sonra gelmek üzere, aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
9001.30.00.00.00 Kontak lensler (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)
9001.40 Camdan gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)
9001.50 Diğer maddelerden gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)
90.03 Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları (Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olan gözlük çerçeveleri ve gözlük benzeri eşyaya ait çerçeveler ile bunların aksam ve parçaları hariç)
9004.10.10.00.00 Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)
9004.90 Diğerleri (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)

b) 23 üncü sırasında yer alan “Küspe” ibaresinden sonra gelmek üzere, “(18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları hariç)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar Hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*