KDV Mükelleflerinin Özel Esaslardan Genel Esaslara Dönüşü İle İlgili Duyuru

21.04.2011

Bazı basın yayın organlarında Katma Değer Vergisi iade sistemi çerçevesinde, sahte belge düzenleyenlerin affedildiğine dair haberler yer almış olup, gerçek durumu yansıtmayan bu haberler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

KDV iadesine başvuran ve mevzuat gereği özel esaslar kapsamına giren mükelleflerin genel esaslara dönüşünü sağlayan hususlardan birisi de ilgili mükellef nezdinde vergi incelemesi yapılmasıdır. 6111 sayılı Kanun kapsamında matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler nezdinde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacağından, özel esaslardan genel esaslara dönüş imkânı sağlamak amacıyla da 115 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği hazırlanmış bulunmaktadır.

Bu düzenleme ile 6111 sayılı Kanunun öngördüğü tüm yıllarda KDV artırımında bulunan mükelleflerin genel esaslar kapsamına dönmeleri mümkün hale gelmektedir. Yapılan düzenleme bir af mahiyetinde olmayıp, 6111 sayılı Kanunun KDV artırımı müessesesi ile KDV iade sistemi arasında uyum sağlamaya yöneliktir. Bu düzenleme ile sahte belge düzenleyen veya hakkında düzenleme tespiti bulunanların 6111 sayılı Kanundan faydalanmaları söz konusu olmadığı gibi genel esaslara da dönüşü söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*