KGK, Bağımsız Denetime Tabi Olduğu Halde Denetim Yaptırmayan ve Dönemi İçinde Denetçi Seçimi Yapmayan Şirketleri Uyardı.

Sirküler                      : 2016 / 11

Sirküler Tarihi          : 16.05.2016

Konu                          : Kgk, Bağımsız Denetime Tabi Olduğu Halde Denetim Yaptırmayan ve Dönemi İçinde Denetçi Seçimi Yapmayan Şirketleri Uyardı.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bağımsız denetime tabi olan firmalardan bilgi isteyerek bağımsız denetime tabi olduğu halde denetim yaptırmayan şirketleri tespit etmeye başladı.

KGK’nın bilgi isteme ile ilgili yazısında yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir.

“Kurumumuz ve ilgili kuruluşlar arasında yapılan çalışmalar sonucunda, 2015 yılı hesap dönemi için yukarıda belirtilen kriterlerin sağlanıldığı, ancak bağımsız denetim yaptırma zorunluluğunuzun bulunmasına rağmen her hangi bir bağımsız denetim sözleşmesinin Kurumumuza bildirilmediği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim yaptırılıp yaptırılmadığı, yaptırılmadı ise sebebi , yaptırıldı ise hangi denetim kuruluşu ve ya denetçiye yaptırıldığı hususlarına ilişkin yazınız ile imzalanan sözleşmenin bir örneğinin ve ekteki tablonun doldurularak işbu yazının tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Bununla birlikte, KGK tarafından 13.05.2016 tarihli yapılan duyuruya göre, denetçi seçimlerinin ilgili dönem içinde yapılması gerektiği vurgulanmıştır. İlgili duyuru metni aşağıdadır.

    “Gözetim ve Denetim (II) Daire Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarihli müzekkeresinde; 2015 yılı hesap döneminde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 397 inci maddesi kapsamında bağımsız denetime tabi olduğu tespit edilen bazı şirketlerin 2015 yılının denetçisini 2016 yılında seçtikleri ve 2016 yılında denetim sözleşmesini akdettikleri tespit edildiği belirtilmiştir.

        TTK’nın 399 uncu maddesinin birinci fıkrasında, denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesinin şart olduğu belirtilmiştir.

       Bu bağlamda, denetimin ait olduğu hesap döneminden sonraki dönemlerde yapılan denetçi seçimine dayanılarak imzalanan denetim sözleşmeleri çerçevesinde yapılacak denetimler ile TTK’nın 397 inci maddesinde öngörülen bağımsız denetim zorunluluğunun yerine getirilmiş olamayacağına ve keyfiyetin Başkanlık tarafından kamuoyuna duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

http://kgk.gov.tr/content_detail-191-1273-2015-yili-faaliyet-donemi-denetcisinin-2016-yili-icinde-secilmesi-ve-imzalanan-sozlesmelerle-yapilan.html

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*