Konsolosluklarca Döviz Cinsinden Alınmakta Olan Pasaport Harç Tutarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Emsal Sayıya İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

28.06.2010

20.06.2010 tarih ve 27617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 62 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarife kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak 61 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 0,40 olarak belirlenmiş olan emsal sayı, söz konusu (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport işlemleri için Genel Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 0,75 olarak yeniden tespit edilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*