Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 2007 Takvim Yılına Ait Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 28 Nisan 2008 Pazartesi Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır.

25.04.2008

Tarih 24/04/2008
Sayı KVK-11/2008-2/Kurumlar Vergisi Beyannamesi-1
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/11

Konusu : Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi : 24 /04/ 2008

Sayısı : KVK-11/2008-2/Kurumlar Vergisi Beyannamesi-1

İlgili olduğu maddeler : Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 14,21,25 ve 29

İlgili olduğu kazanç türleri : Kurum Kazancı

1 – Giriş

Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2 – Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Kurumlar Vergisi Kanununun 14 ve 25 inci maddelerine göre, 2007 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin 2008 yılı Nisan ayının 25 inci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, kurumlar vergisi mükelleflerinin 2007 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi 28 Nisan 2008 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*