Mükellef ve Vergi Sorumlularının İzahat Talebinde Bulunmaları Üzerine İdarenin Vereceği Yazılı Cevaplara (Özelgelere) İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

18.01.2010

16.01.2010 tarih ve 27464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 395 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; mükellef ve vergi sorumlularının izahat talebinde bulunmaları üzerine idarenin vereceği yazılı cevaplara (özelgelere) ilişkin müracaatın nereye yapılacağı, yetkili makamın neresi olduğu, özelge talebinin hangi konuları kapsadığı gibi hususlara açıklık getirilmiştir.

İlgili genel tebliğe ulaşmak İçin tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*