(Seri: B Sıra No: 6) Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

02.01.2012

30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Seri: B Sıra No: 6) Tahsilat Genel Tebliği’nde; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilerek 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilmesi gereken alacakların 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler sonrasında ne şekilde takip ve tahsil edileceğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*