Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama Ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: Vııı, No: 62)

14.10.2009

MADDE 1 –11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Kurul düzenlemeleri çerçevesinde geçiş süresinden yararlanan kişiler 2010 yılı Eylül ayı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar görevlerine devam ederler. Lisans belgesi almaya hak kazanamayanlar söz konusu tarihten itibaren lisansa konu alanlarda çalışamazlar.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*