SİRKÜLER-01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli, yeni asgari ücret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 30/12/2015 Karar No : 2015/1

SİRKÜLERİ

 

Sirküler                      : 2015/10

Sirküler Tarihi          : 31.12.2015

Konu                          : 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli, yeni asgari ücret

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 30/12/2015 tarihinde;

Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 54,90 Türk Lirası olarak tespitine, işveren temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla, İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliğiyle, karar verilmiştir.

01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET)

NET ASGARİ ÜCRET (Bekar) 1.300,99 TL
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN) 1.325,69 TL
NET ASGARİ ÜCRET  (1 ÇOCUKLU) 1.344,22 TL
NET ASGARİ ÜCRET  (2 ÇOCUKLU) 1.362,75 TL
NET ASGARİ ÜCRET  (3 ÇOCUKLU) 1.387,45 TL
BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.647,00 TL
İŞVERENE MALİYET 1.935,23 TL

Hükümetimizin asgari ücretin net 1300 Türk Lirasına yükseltilmesi yönünde komisyona teklifte bulunulacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda;

%11 artıştaki maliyet                         : 1.660,28 TL

1300 TL olduğundaki maliyet           : 1.935,23 TL

İşverenlere gelen ek maliyet              :    274,95 TL

Hazine desteği %40                          :    109,98 TL

Bu destekten; işyerinde 2015 itibariyle 1.300 TL ücret düzeyinin altında çalışan tüm işçiler ile asgari ücret düzeyinden yeni işe alınacak işçilerin de yüzde 10’u yararlanacaktır.

Bu destekten yararlanma şartları şunlardır:

  • Asgari ücretli çalışmak,
  • 2015 yılında SGK prim ve hizmet belgelerinde net asgari ücretin 1.000,54 TL ile 1.300 TL arasında bildirilmesi esastır.
  • Bir önceki yılın aynı aylarını esas almak şartıyla, işyerinde çalışan asgari ücretli sayısının %10 ilave artışına kadar destek sağlanacaktır.
  • 1­9 arasında sigortalı çalıştıran işyerleri için de ilave asgari ücretli çalışan bir sigortalı daha istihdam etme avantajı getirilmiştir. (%10’dan yararlanamayacakları için bu destek sağlanmıştır.)
  • 2016 yılındaki yeni açılacak işyerlerinde asgari ücretli çalışacaklar için de bu kapsam geçerlidir.
  • Ayrıca, özel sektör maden işyerleri de tek asgari ücret için bu destekten faydalanacaktır.

Bu bağlamda 01.01.2016 yılından geçerli olmak üzere uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları da aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla;

BİLGİLİ DENETİM VE YMM A.Ş.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*