SİRKÜLER 02- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2018/02

SİRKÜLER TARİHİ: 31.01.2018

KONU: 31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) yayımlanmıştır.

 

Söz konusu genel tebliğde;

  • 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 41 inci maddesiyle 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik ile Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

 

  • “- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,” tebliğde yer alan belirlenmiş alıcılar arasına eklenmiştir.

 

  • İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak olan iadelerin 2018 yılında da devam edeceği hükmü tebliğe işlenmiştir.

 

  • Bankalara, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerine Borçlu Olanların ve Kefillerinin Borçlarına Karşılık Yapılan Teslimlere İlişkin İstisna Uygulaması tebliğe eklenmiştir.

 

  • Yurt Dışından Alınan Roaming Hizmetlerinde İstisna uygulaması tebliğ metnine eklenmiştir.

 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180131.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180131.htm

 

 

Saygılarımızla..

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*