SİRKÜLER/14 – 08/03/2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6824 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

SİRKÜLER-08/03/2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6824 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler Tarihi: 08/03/2017

Sirküleri No: 2017/14

**Söz konusu Kanun’un 1 maddesi ile yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31 Aralık 2016 itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla yeniden yapılandırılacak.

 

**Söz konusu Kanun’un 2. maddesi ile yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından, vadesi 15 Şubat 2017 itibarıyla geldiği halde düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan borçlar yeniden yapılandırılacak.

 

** Söz konusu Kanun’un 4. maddesi ile 1/1/2018 tarihinden itibaren verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere) belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek. Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olamayacaktır.

 

** Söz konusu Kanun’un 5. maddesi ile yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Damga Vergisi Kanunu 1 Sayılı Tablo I. Akitlerle İlgili Kağıtlar A. Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar bölümüne aşağıdaki sözleşmeler eklenmiştir.

  1. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 9,48)
  2. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri (Binde 9,48)
  3. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri.

 

** Söz konusu Kanun’un 5. maddesi ile yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2 Sayılı Tablo (vergiden istisna edilen kağıtlar kısmına) V-Kurumlarla İlgili Kağıtlar bölümüne aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

  1. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında düzenlenen kağıtlar.

 

** Söz konusu Kanun’un 6. maddesi ile yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 488 sayılı Harçlar Kanunu’nun (4) sayılı tarifesinde yer alan gayrimenkul alım satımlarında tapu harcının belirlenmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. “Bakanlar Kurulu, bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimini, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ver değerleri itibarıyla birlikte ve ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir.”

 

 

** Söz konusu Kanun’un 7. maddesi ile 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Türkiye’ye yerleşmeyen yabancı uyruklu kişiler ile iş merkezi Türkiye’de olmayan iş yeri ya da Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlar, satış bedelini yurt dışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla, ilk aldıkları iş yeri ve konutta KDV vergiden istisna edilecektir.

Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da Türkiye’den konut ya da iş yeri almaları durumunda KDV istisnasından faydalanacaktır.

KDV istisnasından yararlanarak Türkiye’de konut veya iş yeri satın alanlar bu gayrimenkullerini bir yıl satamayacak, bu konut ve iş yerlerini bir yıl içerisinde satması halinde, zamanında alınmayan vergi tahsil edilecektir.

 

** Söz konusu Kanun’un 9. maddesi ile 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, gereken görev ve hizmetler için mali kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere, iş yerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli bir süre ödeme yapmak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*