Sirküler/13- 14.02.2017 tarih ve 29979 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile mevzuatta yapılan değişiklikler 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğ’lerinde yerlerine işlenerek uygulama birliği sağlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler Tarihi: 08.03.2017

Sirküler No: 2017/13

Konu: 14.02.2017 tarih ve 29979 sayılı Resmi Gazete’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile mevzuatta yapılan değişikliklere paralel olarak bu değişiklikler 4 ve 6 no.lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğ’lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 ve 8 No.lu Tebliğler ile yerlerine işlenerek uygulama birliği sağlanmıştır.

  • Seri 4 No.lu Tebliğ’in 3 üncü maddesinin onikinci fıkrası ve Seri 6 No.lu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. “Ancak, Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye ilişkin olarak; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilemez.” cümlesi tebliğ metninden yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çıkarılmıştır.
  • Seri 6 No.lu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “(posta, kargo, kurye ve benzeri giderler dahil)” ibaresi eklenmiş böylelikle bu giderler de indirim kapsamına alınmıştır.
  • Seri 6 No.lu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ve analiz hizmetleri” ibaresi “ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri” şeklinde değiştirilerek hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri indirim kapsamına alınmıştır.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*