SİRKÜLER/15- 15.03.2017 tarih ve 30008 Resmi Gazete’de, 2017/9973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve Tapu Harcı ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranı Yayımı Tarihinden Yürürlüğe Girmek Üzere Yeniden Belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO:2017/15

SİRKÜLER TARİHİ:15.03.2017

KONU: 15.03.2017 tarih ve 30008 Resmi Gazete’de, 2017/9973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve Tapu Harcı ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranı Yayımı Tarihinden Yürürlüğe Girmek Üzere Yeniden Belirlenmiştir.

1) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar” başlıklı fıkrasının (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentlerinde yer alan kâğıtlar için damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak uygulanır.

Sözleşme türü Eski Oran Yeni Oran
“14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 9,48) 0
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri (Binde 9,48) 0
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri (Binde 9,48) 0
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (Binde 9,48) 0

2) 30/9/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Buna göre, 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde tapu harcı alımına devam edilecek; ancak konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) bu oran “binde 15” olarak uygulanacaktır.

3) Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı;

  • Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir),
  • Bir yıl ve üzeri olanlarda %0 (yüzde sıfır) olarak tespit edilmiştir.

 

Saygılarımızla

BİLGİLİ DENETİM

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*